Links

22. oktober 2017

Kend din kommune - nøgletal 2017

Hvorfor er x-købing kommunes skoleudgifter pr. elev 5.000 kr.  højere end y-købing kommunes? Det kan der være flere årsager til, fx et politisk valgt højere serviceniveau, socioøkonomi, små skoler eller små klasser, som er dyrere at drive. Nøgletallene fortæller ikke hele historien – og de giver ikke alle svarene, men nøgletal er et godt redskab til at drøfte og identificere forskelle mellem kommunerne. De giver en temperaturmåling på den øjeblikkelige status i kommunen på udvalgte områder og giver dermed også en pejling på, hvor der er potentiale for at forbedre eller omlægge indsatsen.