Forretningsudvalg

Venstre 26. marts 2023

Den daglige drift varetages af et forretningsudvalg, der består af: 

Formand, næstformand, kasserer, sekretær, web-master og bladredaktør. 

Rasmus Ole Hansen

Formand
E-mail:

LÆS MERE

Bladudvalg

Venstre 9. februar 2023

Bladudvalget varetager udgivelse af 3 blade til Venstre medlemmer i Hedensted Kommune

Bladredaktør

Bent Petersen 

Bjerre
Tlf. 40 28 99 24
tobeeaps@gmail.com

Disponent

peter Schmidt hansen

Juelsminde
Tlf. 26 20 41 01
psh@jafnet.dk

Kasserer

Sejer…

LÆS MERE

Kommuneforening

Venstre 23. september 2017

bestyrelsen består af:

  • Formand - valgt på generalforsamling
  • Næstformand - valgt på generalforsamling
  • Formænd for lokalforeningerne - valgt i lokalforening
  • Formand for kandidatbestyrelsen - valgt på generalforsamling
  • Bladredaktør - valgt ved konstitueringen
  • Kasserer - valgt ved konstitueringen
  • Sekretær - valgt ved konstitueringen
  • Repræsentanter fra LOF…
LÆS MERE