Forretningsudvalg

Venstre 20. april 2022

Den daglige drift varetages af et forretningsudvalg, der består af: 

Formand, næstformand, kasserer, sekretær, web-master og bladredaktør. 

Billedresultat for morten blenker 

Morten Blenker

Formand
E-mail:

LÆS MERE

Bladudvalg

Venstre 9. august 2019

Bladudvalget varetager udgivelse af 3 blade til Venstre medlemmer i Hedensted Kommune

Bladredaktør

Bent Petersen 

Tlf. 40 28 99 24
asser@post7.tele.dk

Webmaster

peter Schmidt hansen

Juelsminde
Tlf. 26 20 41 01
psh@jafnet.dk

LÆS MERE

Kommuneforening

Venstre 23. september 2017

bestyrelsen består af:

  • Formand - valgt på generalforsamling
  • Næstformand - valgt på generalforsamling
  • Formænd for lokalforeningerne - valgt i lokalforening
  • Formand for kandidatbestyrelsen - valgt på generalforsamling
  • Bladredaktør - valgt ved konstitueringen
  • Kasserer - valgt ved konstitueringen
  • Sekretær - valgt ved konstitueringen
  • Repræsentanter fra LOF…
LÆS MERE