Kommuneforening

23. september 2017

bestyrelsen består af:

  • Formand - valgt på generalforsamling
  • Næstformand - valgt på generalforsamling
  • Formænd for lokalforeningerne - valgt i lokalforening
  • Formand for kandidatbestyrelsen - valgt på generalforsamling
  • Bladredaktør - valgt ved konstitueringen
  • Kasserer - valgt ved konstitueringen
  • Sekretær - valgt ved konstitueringen
  • Repræsentanter fra LOF - Trekanten og Juelsminde
  • Repræsentanter for VU - Hvis kun 1 forening 2 personer