DEBAT

17. november 2017

En vision for hedensted

Kim Hagsten Sørensen, Olinesmindevej 28, 8722 Hedensted

Kandidat til kommunalvalget for Venstre

Hvilket Hedensted ønsker du?

Jeg vil arbejde for et Hedensted hvor du også møder din nabo inde i byen.

Jeg vil skabe en by hvor unge og ældre mødes og oplever med hinanden – et sted hvor vi løfter blikket fra mobilen og er sammen. Vi skal turde skabe en bymidte som indbyder til samvær, ophold, aktivitet og plads til fordybelse.

Vi må gerne drømme stort, vi må gerne være modige – men vi skal tænke fællesskab, vi skal tænke langsigtet, vi skal ville hinanden.

Lad os sammen skabe en vision for Hedensted – jer er klar, er du?

 

Bedre velfærd frem for nye rådhusmursten. bevar rådhuse i Juelsminde og tørring.

Thrine Nørgaard, Kirkholmvej 17, 7130 Juelsminde

Kandidat for Venstre til Byrådet og Regionsrådet.

Henrik Allerslev og Liselotte Hillestrøm, medlemmer af Byrådet for Socialdemokratiet skriver i læserbrev af 7. november, at ”den kommunale administration skal samles i Hedensted.” Det fremgår også af Socialdemokratiets valgprogram, så det stemmer fint overens.

Det vil lukke rådhuset i Juelsminde og Tørring. Det betyder åbenbart ikke så meget, ”for de kommunale arbejdspladser bliver jo i kommunen”!

Det betyder meget for os i Juelsminde og Tørring. I Juelsminde oplever vi i forvejen, at det ikke er nemt at tiltrække nye børnefamilier og fjerner vi 100 administrative arbejdspladser fra byen, bliver det sværere.

En samling af administrationen vil koste flere mio. kr. i til- og ombygning af Rådhuset i Hedensted – penge vi i Venstre hellere vil bruge til at etablere et demenscenter. Vi ved, vi desværre får flere og flere demente og i Venstre vil vi sikre bedre velfærd frem for flere rådhus-mursten!

I Juelsminde Hallen den 27. oktober deltog jeg sammen med Socialdemokratiets borgmesterkandidat Kasper Glyngø i et vælgermøde. Her sagde Kasper Glyngø, at en lukning af rådhuset i Juelsminde tidligst var om 10 - 15 år.

Så hvad skal vi tro på. Socialdemokratiets eget valgprogram + Henrik og Liselotte eller Kasper Glyngø?  Jeg ved det ikke, hvem man tør tro på?

Men jeg ved, at Venstre ikke tænker på at samler administrationen i Hedensted. Vi vil hellere bruge pengene til et demenscenter – velfærd til gavn for borgerne.

 

Holder af Hedenstederne. Basta!

Af Peter Wiin, Birkevangen 20, Juelsminde

Jeg er stolt af Hedensted Kommune, og de resultater der er nået på 10 år. Kommunen blev født som en harmonisk landkommune med nogenlunde ensartede behov rundt i de 31 lokalsamfund. Det er nu bevist, at det giver sund økonomi, at være fri for en del af de sociale byrder, som tynger i større bysamfund.

Hedensted scorer højt på mange parametre i konkurrencen mellem landets 98 kommuner. 96 kommuner har dårligere erhvervsklima end Hedensted. 93 har lavere beskæftigelse. 91 er ringere på fritidsområdet. Alle andre lukker skoler og landsbyer. Hedensted bevarer skoler og udvikler sine landsbyer og de tre centerbyer -  i samarbejde med aktive lokalråd. Der er konsensus om det meste, og politisk harmoni. Det der var visionen for godt ti år siden er lykkedes.

Da kommunalreformen var under opsejling, kunne man med god grund være bekymret for, om vi kunne bevare det lokale liv, fællesskab og engagement, som har kendetegnet vores egn langt tilbage. Men det er heldigvis gået meget bedre end man kunne frygte.

Byrådene samledes fra starten om en vision for ”en vækstorienteret landkommune, som skulle bygge på de særlige muligheder, de enkelte lokalsamfund har, hvor borgerne skulle være tæt på demokratiet, fritidslivet og den kommunale service”. Det blev fulgt op af politisk støtte til etablering af 26 lokalråd, som siden har taget mange lokale initiativer og medvirket til at skabe lokal fællesskabsfølelse.

Og selvfølgelig skal Hedensted Kommune da markere sig på sine kærneværdier. Så jeg holder af ”Hedenstederne – for alle der vil”. Med et logo og et enkelt ord kobles kommunens navn med visionen om at bygge på de mange aktive ”steder”. Det kan vist ikke gøres mere elegant - og det har så heller ingen formået.

 
Gammel vin på nye flasker

Peter Schmidt Hansen 

Formand for Venstre i Hedensted Kommune

Læserbrev.

Overskriften ville efter min mening være mere passende end ”Vi trænger til fornyelse” i et læserbrev i HF 17/10 af formanden for Socialdemokratiet i Hedensted Kommune.

Det kan ikke benægtes, at Kasper Glyngø er yngre end nuværende borgmester Kirsten Terkilsen, men derefter hører fornyelsen også op.

Kulturen med, at ligge sagerne åben frem til fordomsfri diskussion blandt borgerne, inden beslutninger træffes, er ikke noget vi bare snakker om i Venstre, det er noget vi gør. Gode eksempler er visionsplaner for de 3 center byer og trafikplaner omkring Hedensted.

Socialdemokratiet vil bruge flere penge på børn og ældre. Flere veluddannede voksne til at tage sig af børnene i daginstitutioner og skoler. Flere varme hænder til ældreplejen.

Det vil Venstre også, men vi skaffer pengene først. Med gode rammevilkår for erhvervslivet skabes arbejdspladser, så vi nu har landets laveste ledighed, det giver et samarbejdende byråd økonomisk råderum til at kunne tilgodese mange af de nævnte bløde områder. Gode eksempler på dette kan findes i det netop vedtagne budget for 2018, som alle partier var med i.

Det nævnes at penge til ekstra velfærd kan komme fra, centralisering af den kommunale administration. Det vil medføre et stort million byggeri, som vil lægge bånd på en stor del af anlægsbudgettet. Venstre vil hellere bruge anlægs penge på et demenscenter, der mere direkte vil kunne forbedre forholdene for borger, pårørende og personale der er påvirket af denne lidelse.

Så fornyelse, samt evnen til at udvikle og samarbejde har man fået, med Venstre for bordenden og det vil man også få ved at sætte Venstre for bordenden igen.