GENERALFORSAMLING I KOMMUNEFORENINGEN

En vel overstået generalforsamling i Venstres kommuneforening i Hedensted Kommune.

En stor tak til den afgående formand Morten Blenker der takkede af efter en stor indsats på posten, og velkommen til det nye formandskab bestående af Rasmus Ole Hansen som formand og Lars Bro som næstformand. 

En stor tak skal også lyde til Digitaliserings-og Ligestillingsminister Marie Bjerre, til fungerende Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og til Borgmester Ole Vind der alle - trods en travl hverdag - kom med veloplagte og spændende oplæg.St bededag - Lad fornuften sejre

Læserbrev af Morten Juhl Lassen, Formand for Hedensted, Daugård og Ølsted vælgerforening.

Forslaget om afskaffelsen af store bededag som helligdag skyldes bla. et behov for ekstra finansiering af forsvaret. Desværre er det i den almindelige danskers bevidsthed også blevet den ENESTE grund. Det synes jeg er ærgerligt for jeg kan se mange andre fordele ved forslaget som desværre er blevet overdøvet i den forsimplede debat. Ikke mindst fagforeninger og opposition har et behov for at positionere sig i forhold til en ny regering. De har derfor en interesse i at forsimple debatten til noget som kan mobilisere danskerne og det er lykkedes og har nærmest udviklet sig til det rene hysteri. I virkeligheden er spørgsmålet om St. Bededag langt mere alvorligt og komplekst, fordi det adresserer en lang række udfordringer i vores velfærdssamfund på en gang.

Danskerne har valgt og fået en bred regering hen over midten ovenikøbet en flertalsregering. Mange danskere ønskede sig en regering hen over midten fordi vi godt kan se, at vi har en række udfordringer i vores velfærdssamfund, som vi ønsker skal forbedres: vores sundhedssystem mangler hænder, Vores ældreomsorg halter, psykiatrien er en skændsel, vores børn mistrives i skoler og daginstitutioner, vores forsvar er ikke tilstrækkelig osv. Årsagen til, at vi i et af verdens dyreste velfærdssamfund er kommet så galt afsted er, at skiftende mindretalsregeringer for at tækkes vælgerne har undladt at gennemføre tiltag som på en ansvarlig og effektiv måde løser udfordringerne.

Men så snart vores ”ønskeregering” nu tager fat på at løse ovenstående udfordringer, som vi er enige om, at vi gerne vil have løst, så brokker vi os, og gør alt hvad vi kan for at forhindre en af de mest effektive løsninger nemlig, at vi alle arbejder 7,4 timer ekstra om året ved, at vi afskaffer St. Bededag som en helligdag mod fuld løn i form af øget ferietillæg. 

Sandheden er nemlig at afskaffelsen af store bededag er noget af det mest ansvarlige vi kan gøre. 

Forslaget bidrager i den grad med løsninger på en række væsentlige udfordringer i vores samfund. Det er et flerdobbelt kinderæg: Det skaffer flere hænder, det skaffer finansiering til vores velfærdssamfund og forsvar. Det skaffer flere sygeplejersker, flere sosu-hjælpere, lærere, pædagoger osv. Vi bidrager alle og ikke kun nogle få samfundsgrupper. Derfor er det et godt og ansvarligt forslag som vil bidrage til at gøre Danmark rigere og mere robust. Jeg vil opfordre regeringen til at stå fast på at afskaffe en helligdag, som fundament for et stærkt og robust Danmark. Vi har selv valgt en bred regering. Jeg håber at den vil vinde magtkampene med fagforeningerne og oppositionen for det er nødvendigt, at vi nu stopper med lappeløsningerne og får gjort noget der virker - selvom det er upopulært! Vi kan simpelthen ikke være vores velfærdssamfund bekendt længere.


I har nu taget olympisk guld i ansvarsfraskrivelse også i 2023 - hvad bliver det næste?

Tidligere byrådsmedlem har skrevet dette læserbrev i Horsens Folkeblad.

Det er efterår og dermed sikkert tid for budgetlægning i familierne og i høj grad i kommunerne. Ingen tvivl om, at det er en udfordrende tid for alle og endda en rigtig svær tid for mange. Derfor kræves det af vore kommunalpolitikere, at der tages ansvar.

I Hedensted indtager Venstre nu borgmesterposten efter fire år med en socialdemokratisk borgmester, som blev støttet af bl.a. Kristendemokraterne (KD).

Perioden 2018-2022 og især det seneste budget (2022) under socialdemokratisk ledelse blev et "olympisk mesterstykke" i ansvarsfraskrivelse. Der blev i perioden brugt flittigt af den forud etablerede kassebeholdning, optaget lån på 91 mio. kr., skubbet besparelser foran sig på mellem 50 og100 mio. kr.

Således blev budget 2022, under ledelse af den daværende socialdemokratiske borgmester, vedtaget med forud indlagte besparelser til budget 2023 på minimum 50 mio. kr.

Dette forud fastlagte besparelseskrav, mellem to byrådsperioder og til et helt nyt byråd med endda 10 nye byrådsmedlemmer, er i sig selv kritisabelt og blev kritiseret. Men jo, Venstre stemte også for budget 2022. Med armen vredet om på ryggen og for at få indflydelse på budgettet.

Bedst, som man så nu tror, at S og KD tager ansvar for besparelserne i budget 2023 - den besparelse, som de vedtog med den politiske ledelse og magt i kommunen - ja, så kan de ikke se sig selv i budgettet. Der tages ikke ansvar for besparelser.

Det er således igen Venstre, der skal agere "Stygge Ulv" for en række upopulære beslutninger og besparelser. Nuvel, Venstre er ikke alene. Heldigvis løfter koalitionen ansvaret for budgettet. Tak for det. En særlig tak skal lyde de parter, der i konsekvens af 2022 vedstår budget 2023, herunder SF.

Til S og KD: I har nu taget olympisk guld i ansvarsfraskrivelse også i 2023. Hvad bliver det næste?

At S og især KD ikke ønsker besparelser overhovedet på det i forvejen overfinansierede handicapområde er velkendt. Men også børn, ældre og demente, ja, alle borgere har krav på en ordentlig behandling af det offentlige.

Jeg læser i folkebladet, at KD har ondt i maven over budgetforliget. Jeg kan godt garantere, at i Venstre har budgettet kostet blod, sved og tårer - endda søvnløse nætter. Men Venstre løber ikke fra ansvaret.


Det blev en god og udbytterig aften på Korning Kro for både krop og sjæl. 
Der blev trakteret med lækker kalvesteg, inden aftenens oplægsholdere gik på.
Formand for Regionsrådet i Region Syd, Stephanie Lose lagde ud med et både praksisnært, strategisk og fremsynet indlæg om udfordringer og løsninger på sundhedsområdet.
Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen fulgte efter og gav en status på den politiske situation på Christiansborg efter udskrivelsen af Folketingsvalget. Ingen tvivl om at Venstre er klar til valget - både nationalt og lokalt i Hedensted Kommune.
Borgmester Ole Vind gav en status for økonomien i Hedensted Kommune med baggrund i de netop overståede budgetforhandlinger i Kommunen, hvor et flertal i Kommunalbestyrelsen har vedtaget et stramt, men ansvarligt budget for 2023.
Aftenen sluttede med at Regionsrådsmedlem Thrine Nørgaard fortalte om budgetforliget i Region Midt, hvor ikke mindst sundheds- og trafikområdet har været i fokus.
En rigtig god aften med mange fremmødte, god stemning og stor spørgelyst.Vejret viste sig fra sin fineste side, da Venstre afholdt Grundlovs-møder i Hedensted Kommune. 

Det første møde på Rohden Gods var arrangeret af vælgerforeningerne i Barrit-Vrigsted og Stouby-Hornum. Byrådsmedlem Viggo Kjær Poulsen bød velkommen, og Godsforvalter Aleksander Terkelsen fortalte lidt om godset. Derudover blev der holdt grundlovstaler af Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen og medlem af Europaparlamentet Asger Christensen.

Det andet møde blev holdt i Palsgaard Slotspark i rammen af Palsgaard Sommerspil. Mødet var arrangeret af Juelsminde og Omegns vælgerforening og formand Carsten Clausen bød velkommen. Herefter var der taler ved Borgmester Ole Vind, Regionsrådsmedlem Thrine Nørgaard, byrådskandidat Simon Bendfeldt og endelig var Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen kommet fra Rohden for at holde endnu en tale.

Tak til arrangører og talere, samt til Rohden Gods og Palsgaard for at stille de fine rammer til rådighed.Venstres nye hold i Hedensted Kommunalbestyrelse.

Bagerst fra venstre: Lars Poulsen, Viggo Kjær Poulsen, Hans Vacker, Kim Tuominen, Jakob Toftebjerg.

Forest fra venstre: Gitte Andersen, Merete Skovgård Jensen, Lene Tingleff, Borgmester Ole Vind og Jeppe Mouritsen

Se artikel i Horsens Folkeblad hvor Ole Vind får overrakt borgmesterkædenborgmester kandidat debat på Horsens folkeblad


Se debatten: Borgmesterkandidater debatterede byggegrunde, børnepasning og klima | hsfo.dk<https://hsfo.dk/artikel/deltag-i-debatten-lige-nu-borgmesterkandidater-debatterer-byggegrunde-b%C3%B8rnepasning-og-klima>

Venstres formand Jakob Ellemann på besøg på Juelsminde Havn og Marina hvor der blev drøftet højvandssikring og ikke mindst finansiering af den store opgave.

DEBAT

Venstre 27. oktober 2020

2. behandling af budget 2021

Læsebrev af Carsten Clausen

Som modvægt til Socialdemokratiets ihærdighed, først på de sociale medier og efterfølgende med den nyligt omdelte brochure ”Fra spare øvelse til udvikling” på at lave et skønmaleri af kommunens økonomi, samt budgetforliget 2021, vil jeg gerne med mit indlæg forsøge at vise den sørgelige virkelighed der knytter sig til flertalsgruppens styring, (eller mangel…

LÆS MERE
Billeder fra Flickr