Medlemsmøder om Venstres opdaterede strategi:

AFLYSNING

Efter samråd med Troels er det med stor beklagelse, at vi vælger at aflyse/udsætte vore 3 strategimøder. Set i lyset af regeringens pressemøde fredag så føler vi, at det er den mest rigtige beslutning.

 Vi havde glædet os meget til at vise og gennemgå den opdaterede strategi, men sådan skulle det ikke være.

 Vi håber at kunne afholde møderne på et senere tidspunkt.

Med venlig hilsen

 Morten Blenker

Fmd. KF Venstre, Hedensted Kommune

Mobil: +45 61 63 21 62

Vi afholder 3 møder forskellige steder i kommunen. For at kunne styre både forplejning og deltager antallet, så beder jeg om tilmelding på min mailadresse senest 3 dage før de enkelte møder. Jeg har brug for deltagernes mail adresser, hvis vi må ændre i møderne.

 Vi har været så heldige, at Troels, som en af arkitekterne bag strategien, vil komme på alle tre møder og sætte sine egne ord på processen og den nu opdaterede strategi. 

 Møderne er en rigtig fin mulighed for at få udlagt strategien og få svar på de spørgsmål, I måtte sidde inde med.

  •  29. september kl. 19:00 i Gudenåcentret, Kirkevej 10, 7160 Tørring
  • 1. oktober kl. 19:00 i Juelsminde Hallerne, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde
  • 5. oktober kl. 19:00 i Ørum Daugård Multicenter, Gl. Vejlevej 47, 8721 Daugård

 Programmet vil være ens for alle tre møder.

 Velkomst ved Morten og kort nyt fra Venstre i Hedensted

  1. Gennemgang af strategien og svar på spørgsmål hertil v/Troels
  2. Kaffe
  3. Nyt fra Christiansborg v/Troels
  4. Slut senest kl. 21:30

 HUSK TILMELDING SOM ANGIVET OVENFOR.

 Med venlig hilsen

Morten Blenker
Fmd. KF Venstre, Hedensted Kommune
Mobil: +45 61 63 21 62

Oktobermødet

 Jeg har sammen med Troels besluttet at rykke vores årlige oktober-møde den 7. oktober til et senere endnu ikke fastlagt tidspunkt på grund af den aktuelle COVID 19 situation. Min vurdering er, at det ikke er det rigtige tidspunkt at samle omkring 100 mennesker til et politisk møde på Hedensted Sognegård. 

 Jeg vil vende tilbage med et nyt tidspunkt, når COVID 19 tillader det.

Håber på jeres forståelse.

 Med venlig hilsen

 Arild Pedersen, Kredsformand for Venstre i Hedensted-kredsen

Nyheder

29. april 2019

- Togbroen over Vejle Fjord skal aflives hurtigt muligt, og vi gør, hvad vi kan – både lokalt og nationalt, lød det fra Troels Lund Poulsen, Kristian Pihl Lorentsen og Lene Tingleff på Venstres statusmøde om togbroen over Vejle Fjord.

LÆS MERE

DEBAT

17. november 2017

En vision for hedensted

Kim Hagsten Sørensen, Olinesmindevej 28, 8722 Hedensted

Kandidat til kommunalvalget for Venstre

Hvilket Hedensted ønsker du?

Jeg vil arbejde for et Hedensted hvor du også møder din nabo inde i byen.

Jeg vil skabe en by hvor unge og ældre mødes og oplever…

LÆS MERE
Billeder fra Flickr