Generalforsamling Juelsminde Vælgerforening

21

feb.

Start: 21/02/2023 19:30 Slut: 21/02/2023 21:30

Sted: Juelsmindehallerne

Adresse: Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Venstre Juelsminde og Omegn.

Tirsdag den 21. Februar KL. 1930 i Juelsminde Hallerne.

Følgende dagsorden:

1.    Valg af stemmetællere

2.    Valg af dirigent.

3.    Formandsberetning og drøftelse af foreningens forhold.

4.    Behandling af regnskab og fremlæggelse af budget. Herunder beslutning om medlemskontingent for det kommende år.

5.    Behandling af indkomne forslag.

6.    Valg af formand.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.    Valg af delegerede til landsmødet.

9.    Valg af 2 revisorer og suppleant(er).

10. Eventuelt.

 

På valg er Kim Laursen, Jørn Blume og Thrine Nørgaard.

Efter Generalforsamlingen får vi kaffe og brød, og som sædvanlig afholder vi en lille tombola.

Ca. KL 2030 kommer landets nye økonomiminister Troels Lund Poulsen og fortæller os sidste nyt fra Borgen, og efterfølgende kommer Hedensteds borgmester Ole Vind og giver os et indblik i Hedensted kommunes udvikling. Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål efter deres orientering.

På bestyrelsens vegne

Carsten Clausen

 

Sæt kryds i kalenderen, og lad os få et godt møde og en god debat.