Generalforsamling Hornsyld, Stenderup, Bjerre Vælgerforening

7

feb.

Start: 07/02/2023 19:00 Slut: 07/02/2023 21:30

Sted: Bjerre Kro

Adresse: Bjerrevej 351, 8783 Hornsyld

Ordinær generalforsamling i Hornsyld-Stenderup-Bjerre
 • Dato: Tirsdag den 7. februar
 • Tidsrum: kl.19
 • Sted: Bjerre kro, Bjerrevej 351, 8783 Hornsyld
 • Dagsorden/program  

   

  1. Valg af stemmetællere 
  2. Valg af dirigent   
  3. Beretning og drøftelse af organisationens for­hold 
  4. Regnskab og budget 
  5. Indkomne forslag 
  6. Fastsættelse af kontingent til foreningen for det kommende år 
  7. Valg af formand 
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter 
  9. Valg af to revisorer og to suppleanter 
  10. Politisk indlæg og debat ved vores folkevalgte repræsentanter 
  11. Evt. 
 • Eventuelle praktiske oplysninger 
  Der er mulighed for at købe spisning inden generalforsamlingen. 
  Mere info følger.