Generalforsamling Hedensted, Daugaard og Ølsted Vælgerforening

8

feb.

Start: 08/02/2023 19:30 Slut: 08/02/2023 21:30

Sted: Hedensted Sognegård

Adresse: Bytorvet 18, 8722 Hedensted

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Venstrevælgerforeningen for Hedensted, Daugaard og Ølsted

ONSDAG DEN 8. FEBRUAR kl 19.30 på Hedensted Sognegård, Bytorvet 20, 8722 Hedensted.

Dagsorden

1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent.
3. Formandsberetning og drøftelse af foreningsforhold.
4. Behandling af regnskab 2022.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Behandling af budget 2023 og fastsættelse af kontingent for 2023. 7. Valg af formand.
8. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af delegeret til Venstres Landsmøde
10. Valg af to revisorer og suppleant
11. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen vil Troels Lund Poulsen fortælle om den nye regering og om Venstres aftryk på regeringsgrundlaget. Troels er helt centralt pladseret som økonomiminister i regeringsledelsen. 

Vores borgmester Ole Vind vil også holde et indlæg om aktuel kommunalpolitik efter at Venstre genvandt borgmesterposten for et års tid siden.

Der serveres kaffe og en oste/rullepølse-mad til 70 kr.

Vi håber at mange af jer vil deltage og høre de spændende politiske indlæg.

P.b.v.

Morten Juhl Lassen

Formand