Generalforsamling Glud, Hjarnø, Rårup, Skjold Vælgerforening

27

feb.

Start: 27/02/2023 19:00 Slut: 27/02/2023 21:30

Sted: Glud Skole

Adresse: Sønderbakken 27, 7130 Juelsminde

Indkaldelse til generalforsamling i Lokalforening Venstre Glud-Hjarnø-Rårup-Skjold

Sted: Glud Skole - Hovedindgangen

Tidspunkt: Mandag den 27. februar 2023 kl. 19:00

Referent: HP

Forplejning: Kaffe og kage

Dagsorden:

- Velkomst ved formand

- Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Gunnar Jensen

- Formandens beretning

- Regnskab

- Valg til bestyrelsen

   - Valg af formand: Peter stiller op

   - Valg af bestyrelse: Kent - Jakob - Carl - HP stiller op

   - Suppleanter:

- Fastsættelse af kontingent for 2024: Bestyrelsen foreslår 300 kr.

- Evt.

Herefter vil borgmester Ole Vind give en orientering om arbejdet i kommunalbestyrelsen i Hedensted Kommune.