Thrine Rimdal Nørgaard

22. oktober 2017

Personalechef 

Vejle Kommune

Adresse: Kirkholmvej 17, As,

              7130 Juelsminde

Født: 22. april 1959

Lidt om mig:

Jeg er gift og mor til 4 voksne drenge. Jeg er født og opvokset på landet på den vestjyske hede. Uddannet jurist og har arbejdet 8 år som advokat. Har været ansat i den offentlige sektor i mange år og er nu Koncern Personalechef i Vejle Kommune.

Stiller op fordi:

Jeg går ind i politik, fordi jeg tror jeg kan være med til at skabe et bedre liv for os.

For mig betyder mennesker alt og vi må aldrig glemme, at vores beslutninger har stor betydning i den enkelte borgers hverdag. Derfor sætter jeg mennesket før systemet. Jeg er optaget af de fællesskaber vi har – vi skal komme hinanden ved.

Med min baggrund kender jeg både store dele af Region Midtjylland fra vest til øst og her til det sydøstlige hjørne. Jeg kender også til opgaverne i regionen, da jeg har været ansat indenfor det regionale område i alt ca. 5 år.

Jeg stiller også op til Regionsrådet, fordi jeg er optaget af samspillet mellem regionen og kommunen. Vi er ikke gode nok til at få det samarbejde til at fungere til gavn for patienter/borgere.

Vil særligt arbejde for:

ORDENTLIGHED - FORDI DET HANDLER OM MENNESKER
Ordentlighed betyder meget for mig og vi må aldrig glemme, at vores beslutninger vedrører mennesker. I regionsrådet er dette særlig vigtigt, da det handler om mennesker, som ofte befinder sig i en svær situation. Derfor skal vi inddrage patienter og deres pårørende i deres egen behandling. Det er vigtigt at vi lytter til patientens og de pårørendes historie.

FAGLIG STOLTHED
Høj faglighed sikrer den bedste behandling. Vi skal give plads til faglig udvikling for alle ansatte, så de oplever stolthed i deres arbejdsliv. Jeg ved fra mit virke som personalechef, at medarbejdere, der har en høj faglig stolthed, hele tiden udvikler deres faglighed. Derfor vil en øget faglig stolthed give bedre behandling til patienterne. Et sygehusvæsen i verdensklasse.

TRYGHED FOR PATIENTER OG PÅRØRENDE
Vi skal have et styrket samarbejde mellem regionen og kommunerne, så vi sikrer tryghed for patienterne og deres pårørende i overgangen mellem sygehuset og deres hjem (regionen og kommunen). Vi skal have borgerne i centrum frem for kassetænkning - fordi det handler om mennesker.

BEDRE PSYKIATRI
På psykiatri området, ligesom på det øvrige sygehus område, skal et tæt samarbejde med kommunerne, patienterne og de pårørende, sikre en bedre løsning for de borgere, som har psykiske problemer. Ligeledes vil jeg have et særligt fokus på det børnepsykiatriske område hvor familierne har brug for hurtig og kompetent behandling i tæt samarbejde med hjemkommunen.