Thrine Rimdal Nørgaard

5. oktober 2017

Thrine Rimdal Nørgaard

Personalechef
Adresse: Kirkholmvej 17, As,

              7130 Juelsminde

Født: 22. april 1959


Lidt om mig:

Jeg er gift og mor til 4 voksne drenge. Jeg er født og opvokset på landet på den vestjyske hede. Uddannet jurist og har arbejdet 8 år som advokat. Har været ansat i den offentlige sektor i mange år og er nu Koncern Personalechef i Vejle Kommune.

Jeg går ind i politik, fordi jeg tror jeg kan være med til at skabe et bedre liv for os.

For mig betyder mennesker alt og vi må aldrig glemme, at vores beslutninger har stor betydning i den enkelte borgers hverdag. Derfor sætter jeg mennesket før systemet. Jeg er optaget af de fællesskaber vi har – vi skal komme hinanden ved.  

Jeg har 4 mærkesager til byrådet

Ordentlighed - fordi det handler om mennesker

Ordentlighed betyder meget for mig, vi må aldrig glemme, at vores beslutninger vedrører mennesker. Derfor skal vi, fx indføre ny velfærdsteknologi med fokus på, hvordan det skaber et bedre liv for de, som skal benytte det. De handicappede eller ældre borgere og deres pårørende skal tages med på råd. Vi skal samarbejde med frivillige, fx om ensomhed, hvor frivillige kan være med til at skabe et bedre liv. 

 Styrk den enkeltes potentiale 

Ethvert menneske har et potentiale. Alle skolelever skal have en skolegang, hvor de lærer mest muligt. Vi SKAL gøre det bedre for vores drenge, og især indvandrerdrengene. De klarer sig generelt for dårligt i den danske folkeskole. Den ældre borger skal støttes i at kunne være så selvhjulpen som muligt, den handicappede skal have muligheder for at udvikle sine evner. Alle skal have en chance for at udnytte deres potentiale. 

 Vi skal have alle med

Jeg tror på, at alle mennesker gerne vil yde det, de kan på arbejdsmarkedet - opleve at være med i det fællesskab, en arbejdsplads er. Det er gode tider nu, med lav arbejdsløshed, og vi skal udnytte dette til at få alle med. Vores unge mennesker SKAL sikres uddannelse eller arbejde, og vore borgere, der ikke fuldt ud kan udfylde et job på normale vilkår, skal vi hjælpe til jobs, de kan mestre. Vores nye borgere fra andre lande skal sikres en plads på arbejdsmarkedet – det fremmer den gode integration.

 Kollektiv trafik.

Når vi gerne vil gøre det attraktivt at bo alle steder i kommunen, herunder også uden for de 3 centerbyer, skal vi også sikre, at vi kan komme rundt. Vore unge mennesker skal have mulighed for at uddanne sig, uden at skulle flytte fra området, borgere, der har behov for kollektiv trafik, skal have mulighed for det. Derfor skal vi KÆMPE for de regionale busruter i både øst og vest. Jeg samlede i slutningen af august underskrifter imod en nedlæggelse af busrute 104 i hele As Vig, disse er afleveret til Borgmesteren og indgå i det videre arbejde hermed.