Peter Sebastian Petersen

22. oktober 2017

peter sebastian petersen

Efterskole leder
Adresse: Ranunkelvej 34, 8722 Hedensted
Født: 6. november 1971


Kort om mig:
Jeg er 45 år, er opvokset i As, hvor mine forældre samt min bror og hans familie bor. Selv bor jeg med min familie i Hedensted, jeg er gift og vi har en datter på 14 år og to drenge på 5 og 10 år. Jeg har siddet i byrådet og udvalget for Læring i denne periode.
Jeg ser mig selv som visionær, eftertænksom og vedholdende.

Højskolemand og foreningsleder
Jeg har de seneste 8 år arbejdet som leder på Vejle Idrætshøjskole og Idrætsefterskole. Jeg er uddannet Cand. Scient. i Idræt og Sundhed.
Jeg sidder i bestyrelsen for Foreningen af Folkehøjskoler i Dan-mark, er fodboldtræner for U6 i HIF, sidder i bestyrelsen for social og sundhedsskolerne i områ-det, kandidatbestyrelsen for Tro-els Lund Poulsen m.m.
Personligt har jeg fokus på mine børn og deres opvækst og udvikling. Det samme gælder udviklingen af lokalområdet og forenings-livet. Det er selvsagt områder jeg har haft særligt fokus på de sidste 4 år og forhåbentlig kan arbejde videre ud fra de kommende år.

Den seneste periode har jeg i særlig grad involveret mig i nog-le af nedenstående projekter:
 • Formand for byggeudvalget på Hedensted skole
 • Sikre at As friskole fik tilskud til brobygningseleverne. Svarer ca. til 17.000 kr. pr. elev.
 • Politisk ændring så det er forældrene der vælger hvilket dagstilbud de ønsker og ikke politikerne.
 • Formand for byggeudvalget på Stjerneskuddets vuggestue
 • Fokus på udvidelse af idrætsfaciliteterne på Hedensted skole
 • Udvikling af Hedensted centrale område, herunder udearealerne ved Hedensted skole.
 • Trafiksikkerhed, ikke mindst for skolebørn, herunder cykelsti langs Gludvej.
 • Vigtig rolle i etablering af springfaciliteter i Hedensted
 • Mulighed for 2 – dages SFO
 • Udvikling af nye bosætnings-områder i nærhed af reel natur i hele kommunen.
 • Afgørende betydning for visionsplanen i Løsning
 • Akut forsvar af busrute 104

I den kommende periode opstår der nye sager og muligheder, jeg har nedenfor udvalgt nogle af de områder som har mit særlige fokus:
 • Den bedste udvikling for kommunens børn og unge.
 • Vækst i kommunen bredt, bl.a. visionsplanen i Løsning.
 • Hedensted er en decentral kommune.
 • Styrke foreningslivets vilkår yderligere, herunder spejder-nes.
 • Etablere demensplejehjem i kommunen.
 • Vil arbejde for etableringen af et visionsprojekt for de som ønsker et liv på landet.
 • Busrute 104 skal ikke blot fast-holdes, men om muligt udvikles og forbedres.
 • Forbedrede forhold for cyklister, bl.a. cykelsti mellem Daugaard og Hedensted.
 • Styrke turismen generelt og i særdeleshed på Juelsminde halvøen.
 • Etablere flere ungdomsboliger i de større byområder.