Ole Vind

22. oktober 2017

Ole Vind

Efterskole forstander
Adresse: Fruens Vej 2, 8763 Rask Mølle

Født: 10. januar 1964


I det daglige arbejder jeg som forstander på Flemming Efterskole. Det er herligt at arbejde med unge menneske mellem 14- 18 år der sprudler af energi og livsglæde. Jeg nyder hver dag.

Jeg er gift med Bente og vi har sammen tre piger hvoraf de to yngste går i den lokale folkeskole.

I denne byrådsperiode har jeg været formand for udvalget for Læring.
Udvalget for Læring er det udvalg, der har ansvaret for vores skoler, børnehaver, dagpasning og familieafdelingen.
Den største succes i denne byrådsperiode er uden sammenligning at vi lykkedes med at renovere Rask Mølle, Lindved, Uldum og Hedensted skole for 100 mil. kroner samtidig med, at Stenderup skole skal renoveres i 2018 og en ny Børnehave ”Myretuen” i Tørring skal bygges. Alt sammen noget der bidrager til gode ram-mer for vores børns opvækst.

Jeg har også haft opgaven med at være gruppeformand for Venstre.

Det betyder, at jeg sammen med borgmesteren udgør Venstres forhandlingsudvalg, når der skal forhandles forlig, budgetter m.m.