Ole Vind - Borgmesterkandidat

OLE VIND

Efterskole forstander
Adresse: Fruens Vej 2, 8763 Rask Mølle

Født: 10. januar 1964I det daglige arbejder jeg som forstander på Flemming Efterskole. Det er herligt at arbejde med unge menneske mellem 14- 18 år der sprudler af energi og livsglæde. Jeg nyder hver dag.

Jeg er gift med Bente og vi har sammen tre piger hvoraf de to yngste går i den lokale folkeskole.

I denne byrådsperiode har jeg været formand for udvalget for Læring.
Udvalget for Læring er det udvalg, der har ansvaret for vores skoler, børnehaver, dagpasning og familie afdelingen.
Den største succes i denne byrådsperiode er uden sammenligning at vi lykkedes med at renovere Rask Mølle, Lindved, Uldum og Hedensted skole for 100 mil. kroner samtidig med, at Stenderup skole skal renoveres i 2018 og en ny Børnehave ”Myretuen” i Tørring skal bygges. Alt sammen noget der bidrager til gode rammer for vores børns opvækst.

Jeg har også haft opgaven med at være gruppeformand for Venstre.

Det betyder, at jeg sammen med borgmesteren udgør Venstres forhandlingsudvalg, når der skal forhandles forlig, budgetter m.m. 

Den kommende periode:
Jeg er valgt som Venstres borgmesterkandidat og er klar til at påtage mig ansvaret som borgmester for Hedensted Kommune hvis vælgerne giver mig mandat.                                                                  

Venstre står for frihed til forskellighed i et forpligtende fællesskab. 

Hedensted Kommune kan mere og vi skal være flere i det fællesskab.

Vi har et mål om, at 1% af Danmarks befolkning skal bo i Hedensted Kommune og 1% af landets arbejdspladser skal ligge i Hedensted Kommune.

 Så kan vi nemlig betale for en værdig ældrepleje, højere normeringer i børnehaverne og vi kan bevare vores skoler.

Jeg er klar til at tage ansvar for at genoprette vores økonomi så vi kan betale vor velfærden.

Stem personligt ved kommunalvalget den 16. november.