Nyheder

29. april 2019

- Togbroen over Vejle Fjord skal aflives hurtigt muligt, og vi gør, hvad vi kan – både lokalt og nationalt, lød det fra Troels Lund Poulsen, Kristian Pihl Lorentsen og Lene Tingleff på Venstres statusmøde om togbroen over Vejle Fjord.

Markerede modstand mod togbro

Daugård-borgere til statusmøde om togbro over Vejle Fjord

Modstanden mod en togbro over Vejle Fjord er intakt og blev slået fast med syvtommersøm, da der den 11. juni blev gjort status i sagen på et fyraftensmøde.

Mødet fandt sted i Ørum-Daugård Multicenter og var arrangeret af Venstre i Hedensted Kommune. Omkring 30 deltog, og der var indlæg af Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentsen, Venstres beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen samt Lene Tingleff, formand for teknisk udvalg i Hedensted Kommune.

 - Jeg håber, vi kan få en afslutning på det her inden udgangen af 2018 og senest efter Folketingsvalget næste år. Der er ingen gode argumenter for togbroen, og vi har i langt højere grad brug for investeringer i vejnettet i en tid, hvor vi holder i kø på E45. Folk i Daugård-området ved ikke, om de er købt eller solgt, og det er helt urimeligt, at de skal være stavnbundet på denne måde, sagde Troels Lund Poulsen om projektet, som blev vedtaget i 2014 af S, R, SF, DF og Enhedslisten.

Ingen penge til projektet

Kristian Pihl Lorentsen understregede, at projektet er totalt underfinansieret og dermed helt urealistisk og et ”fantasiprojekt”.

- Pengene er der ikke, men alligevel bliver det ikke taget af bordet. Vi fornemmer dog, at tiden arbejder for os, og vi oplever et stigende politisk pres for at sætte en stopper for projektet. Togfondens timemodel er udtryk for en centralistisk tankegang, som udelukkende vil komme folk i storbyerne til gode, lød det.

Kristian Pihl Lorentsen påpegede, at togbroen og timefonden på ingen måde er den rette måde at løse problemer med infrastruktur på og han sagde, at 90 procent af transporten foregår på asfalt. Han påpegede, at bilismen bliver mere og mere grøn og miljørigtig.

- Der er brug for investeringer i vejnettet, og vi er i gang med en ny stor investeringsplan med tyngde på vejene. Befolkningen fik at vide, at togfonden var en gave, men det var en snydepakke, for der er ikke penge til dens fulde gennemførelse.

Samlet byråd siger nej

Lene Tingleff fortalte om den lokale modstand, og omtalte bl.a. det høringssvar, som et samlet byråd i Hedensted i starten af 2017 indsendte i forbindelse med den offentlige VVM-redegørelse.

- Her fastslog vi, at en baneforbindelse over Vejle Fjord ikke er den rigtige måde til at sikre fremtidens infrastruktur på. Vi fastslog også, at fleksibilitet og rettidighed er langt mere afgørende end otte minutter, som en togbro vil nedsætte rejsetiden med.

- En togbro eller tunnelløsning vil få store konsekvenser for naturen og beboerne i området omkring fjorden og betyde markante gener for beboerne langs banen i Hedensted og Løsning.

- Borgerne i Hedensted Kommune får intet ud af dette projekt. De kan ikke komme på toget, de får øget larm og støj og de får spoleret naturen.

Vanvids-projekt

Hedensted Byråd peger ikke på én af de fire løsninger, der er beskrevet i VVM-redegørelsen.

- Vi siger nej til det hele. Et stort nej til dette vanvidsprojekt, der forhåbentlig aldrig vil se dagens lys, sagde Lene Tingleff.

I mødet deltog også Christoffer Aagaard Melson, formand for teknisk udvalg i Vejle Kommune. Han redegjorde for, hvordan man også i Vejle Kommune arbejder for at forhindre togbroen over Vejle Fjord.

De fremmødte havde mulighed for at stille spørgsmål, hvilket der var mange, der benyttede sig af.
VenstreNyt September 2017

Det nye Venstrenyt er udkommet.

Tryk på forsiden for at se PDF

Af: Jeppe Mouritsen, Pebringsvej 5, 8700 Horsens
Landmand og medlem af Hedensted Byråd, V

Lad mig bare erkende det med samme - jeg har aldrig været nogen stor fan af Danmarks Naturfredningsforening, men skulle der have været en lille grad af sympati for foreningen, er den dog på det seneste forsvundet helt.

For nylig havde DR Nyhederne fået øjnene op for Struers borgmester, Mads Jakobsens, frustration over de såkaldte eksperts vurdering af, hvilke kommuner i landet der har mest værdifuld natur. Præsident for DN, Ella Bisschop-Larsen, stod skævt grinende og prøvede forgæves at forsvare, at rapporten konkluderede at Høje Taastrup Kommune ligger i top med mest værdifuld natur, medens Struer Kommune med meget landbrug og kyststrækning har mindst! Struers borgmester var, lige som jeg, tydelig rystet over præsidentens holdning!

Dette viser med stor tydelighed seriøsiteten, eller den manglende seriøsitet i denne forening, der helt omkostningsfrit kan sige hvad den vil, med den åbenlyse dagsorden at være imod landbruget. I deres iver for at skade landbruget, glemmer de blot hvor vigtig netop landbrugserhvervet er, for de tyndt befolkede landdistrikter.

Når jeg færdes på mine marker i naturen og pløjer, harver og sår, leger harer, agerhøns og fasaner overalt på markerne. De har åbenbart forvildet sig ud fra naturen, og må nu nøjes med landskabet. For det er jo det, det handler om - definitionen på natur og landskab!

Hvis en landmand pløjer 40 cm for tæt på et § 3 område er DN der med bål og brand, men hvor er de i hele debatten om togbroen over Vejle Fjord? Man har i bogstaveligste forstand, ikke hørt et kvæk fra DN, på trods af at værdifuld fredet natur bliver ødelagt af enorme bygningsværker og højhastighedstog. Måske fordi DN's støtter og medlemmer for størstedelens vedkommende, stemmer på de partier der går ind for togfonden's muligheder for at spare hele 8 min! Dobbeltmoral, tja, jeg spørger bare!

Samtidig kan man opleve, at DN gør indsigelse imod fjernelsen og oprydningen af det nedbrændte Frakkegrav Badehotel ved Stouby, for at der i stedet kan opføres velbeliggende boliger! En brandtomt, får med DN's hjælp og accept, stadig lov at skæmme den flotte natur nord for Vejle Fjord!

Jeg tror vi alle på det seneste har oplevet, at ikke alle præsidenter taler med gennemtænkthed og fornuft, og jeg håber virkelig at DN's medlemmer kraftigt overvejer hvad deres medlemskontingent anvendes til!