Morten Juhl Lassen

2. september 2021


Lektor på Rosborg Gymnasium og HF i Vejle

Alder: 53 år

Bopæl: Havrevænget 23, Hedensted

Mobil: 40 26 45 17
Kort om mig

Jeg er 53 år og bor i Hedensted. Jeg er gift med Jørgen og har tre voksne børn og et barnebarn. 

Jeg underviser i erhvervsøkonomi og matematik på Rosborg Gymnasium I Vejle og har et mindre rådgivningsfirma hvor jeg rådgiver landmænd omkring driftsøkonomi, strategi og ledelse. 

I foråret blev jeg valgt som formand for Venstrevælgerforeningen i Hedensted, Daugaard og Ølsted.

Udover mit job som gymnasielærer er jeg også formand for Hedensted Fjernvarme og bestyrelsesmedlem i brancheforeningen Dansk Fjernvarme. Endelig er jeg bestyrelsesmedlem og medejer af en større landbrugsvirksomhed i Rumænien.

Jeg er uddannet agronom med jordbrugsøkonomi som speciale og har en HD i organisation. Tidligere har jeg i 16 år arbejdet som rådgiver og leder i Landbrugets rådgivningstjeneste. Her har jeg rådgivet landmænd og primært de større landbrugsvirksomheder omkring driftsøkonomi, strategi og ledelse. 

Jeg har tidligere siddet i byrådet for Venstre fra 2002 – 2005 ligesom jeg i en kortere periode var formand for Svømmeklubben Koral.

Mærkesager:

Styrk lokaldemokratiet

Venstrefolk der bor i Hedensted by er underrepræsenteret i byrådet i dag. Der er derfor brug for at sikre venstrefolk i Hedensted by større indflydelse i byrådet. Hedensted by er i en rivende udvikling og der skal træffes nogle vigtige beslutninger om hvordan byen skal udvikle sig i de kommende år. Det er derfor vigtigt at Hedensted by får en stærkere stemme ind i byrådsarbejdet. Det vil jeg gerne være med til at sikre.

 Økonomisk Ansvarlighed – Vækst skaber velstand

Hedensted er et smørhul i Østjylland. Vi har et rigt foreningsliv med mange fritidstilbud og en fantastisk natur. Med tæt til Mortorvejen er Hedensted et attraktivt sted at bosætte sig. Det skal vi udnytte til at tiltrække endnu flere familier og virksomheder til at slå sig ned i Hedensted området. På den måde får vi øgede skatteindtægter til kommunekassen som vi så kan bruge til at udvikle vores skoler, daginstitutioner og ældrepleje.

 Grøn omstilling

Grøn omstilling bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser. Hver bolig der skifter fra olie- eller gasfyr til fjernvarme sparer miljøet for ca. 4 tons Co2 udledning om året. Det svarer til 8 flyrejser til Sydeuropa. Derfor skal vi lave en energiplan der samtænker forbrug og produktion af energi og udnytter lokale muligheder. Det kan f.eks. være udnyttelse af overskudsvarme fra en lokal virksomhed der kan give fjernvarme til den lokale landsby.