Morten Blenker

2. september 2021

Supply Chain Manager

64 år

Bor i Skipperparken 1, Juelsminde

Mobil: 61 63 21 62
Kort om mig:

Født i Vejle. Familien flyttede til As i 1962, hvor min far fik ansættelse på As Skole. Min mor var som mange andre dengang hjemmegående indtil hun senere kom på kontor.

I 1970 flyttede vi til Juelsminde, hvor jeg så har boet siden, kun afbrudt af uddannelse og militærtjeneste.

Gift med Bibi og vi har tilsammen 6 børn, 6 svigerbørn og 11 børnebørn.

Jeg har 40 års erhvervserfaring:

Efter endt militærtjeneste arbejdede jeg som lærer i 3 år.

1984 startede jeg på Palsgaard der dengang også ejede Credin. Her var jeg i 7 år og arbejdede med produktionsplanlægning og indkøb.

Derefter kom jeg til Hatting Bageri i Hedensted som logistikchef. Her var jeg i 11 år.

Så var jeg hos Rode & Rode i Hedensted i knapt 3 år som produktions- og logistikdirektør.

Fra 2005 til 2018 arbejdede jeg som koncernindkøbsdirektør hos GFG (Scandic Food) i Vejle.

2018 kom muligheden for at komme hjem tilbage til Credin med total ansvar for Supply Chain som omfatter planlægning, disponering, indkøbskontrakter, vedligeholdelse, lagre og produktion med tilhørende personale.

Det frie valg – et borgeligt liberalt fokus område.

Det frie valg fik, på landsplan, et stort skud for boven for ganske nylig. Den siddende regering og dens støttepartier vil nu tvangsfordele gymnasieleverne i byerne. Det er Venstre lodret modstander af. Vi synes det er forkert, at regeringen ønsker at begrænse danskernes frie valg – også her.

I Venstre ønsker vi at give danskerne mulighed for at vælge bl.a. det velfærdstilbud, som passer dem bedst.

Som kandidat for Venstre i Hedensted kommune, og opstillet i Juelsminde & Omegn, vil jeg bl.a. arbejde for, at vi får etableret et friplejehjem i Juelsminde. Jeg er selvfølgelig helt med på, at der er taget første spadestik til et kommunalt demensplejehjem i Hedensted den 24. juni. Det er meget glædeligt, og et projekt som Venstre i Hedensted bakker fuldt og helt op om.

Det ligger også allerede i budgetterne for 2024-25, at der skal gøres noget i Juelsminde og Løsning. Det er godt, at det sker, men det sker noget sent i forhold til Venstres ønsker.

Der findes friplejehjem i under halvdelen af landets kommuner. Det ønsker Venstre i Hedensted at gøre noget ved. Vi vil arbejde målrettet på, at der kan bygges et friplejehjem i Juelsminde. Det er vigtigt for os, at de ældre får en mulighed for at vælge et privat alternativ såfremt de ønsker det. Der er allerede en arbejdsgruppe i gang, som vi gerne vil arbejde sammen med og støtte i det videre forløb.

Det nuværende plejehjem, Birkelund, er så nedslidt, at en renovering virker som at kaste gode penge efter dårlige. Ja, der er en betragtelig gæld i Birkelund, men det må simpelthen kunne løses politisk, at sætte midler af til det i budgetterne fremover, så stedet kan finde anden anvendelse.

Området omkring Teglværks søen og vest på har tidligere været bragt i spil. Det kræver at arealet kan erhverves, men hvis det kan det, så ligger området rigtig fint tæt på skov og natur og stadig i rimelig gå-afstand til byen. Hvis projektet kunne få grobund og blive startet, så vil det også give en mulighed for at lave en glidende overgang fra det nuværende, meget nedslidte, Birkelund og til noget nyt.

Et kommunalt plejehjem og et friplejehjem kan jo fint ligge i samme område og på den måde skabe et miljø nøje indrettet til vore ældre medborgere, som de kan føle sig trygge i.

Etableringen af et friplejehjem i Juelsminde står højt på min prioriteringsliste, hvis jeg skulle blive valgt ind i Byrådet ved valget den 16. november i år.

LÆSERBREV 

Horsens Folkeblad februar 2021.

I en artikel i Horsens Folkeblad forleden, hvor Dansk Folkeparti, Hans Kr. Skibby kommenterede avisens analyse af en meningsmåling forud for byrådsvalget til november, mente DF´eren, at Venstre i Hedensted havde valgt den "forkerte” borgmesterkandidat i Ole Vind frem for modkandidaten Merete Skovgaard.

 Nu vælger vi i Venstre ikke borgmesterkandidat ud fra strategiske hensyn til DF, men står i egen ret. Og det var altså vore medlemmer der tilbage i efteråret 2018 med et komfortabelt flertal pegede på Ole Vind.

 Det ligner efterhånden et mønster, at DF gerne vil bestemme, hvordan de øvrige partier skal agere. Men ifølge avisens analyse, burde DF måske snarere kigge indad, for det er bestemt ikke alle partiets vælgere, der er enige i, at det påståede borgerlige parti støtter en socialdemokratisk borgmester.

 At DF ikke føler, at de kan samarbejde med -  og støtte - Ole Vind som V-borgmester, behøver jo nødvendigvis ikke kun at være Oles skyld. Som bekendt skal der "to til tango”. 

Tænk hvis det var os, der nævnte f.eks. Ove Kjærskov Nielsen, som DF´s borgmesterkandidat. Det ville være upassende at blande sig på den måde, for det er DF´s medlemmers suveræne afgørelse uden indblanding fra andre partier.

 For mig og for Venstre i almindelighed virker det som om, at Skibby og Co. går og ruger over syv-otte år gamle sager, som var det en anden Islandsk saga. Men måske tiden er inde til ved det forestående valg at sige slut med det og så komme videre.

 Ved valget i 2017 var V i valgforbund med DF. Men på valgnatten gik DF så ind og støttede en rød borgmester alligevel. De brød ikke nogen aftale. Alligevel var det mærkeligt at være i forbund og så opleve dette. 

 Det var vel her, at DF forlod den borgerlige blok. Det bliver spændende at se, om de kan finde hjem igen.