Merete Skovgård Jensen

31. august 2021

MERETE SKOVGAARD

Sekretariats- og udviklingschef i Haderslev Kommune

Adresse: Båstrupvej, 57, Øster Snede           

Født: 25. august 1975
Kort om mig:

-          42 år og bosiddende i Øster Snede

-          Sekretariats- og udviklingschef i Haderslev Kommune

Tidligere ansættelser:

  • Sekretariatsleder i Hedensted Kommune (2009-2014)
  • Udviklingskonsulent i Hedensted Kommune (2006-2009)
  • Juelsminde kommunes repræsentant i Sammenlægningssekretariatet for Hedensted, Tørring-Uldum og Juelsminde kommuner (2005-2006)
  • Direktionskonsulent i Juelsminde Kommune (2004-2005
  • Budget- og analysemedarbejder i personaleafdelingen på Kolding Sygehus (2001-2004)
  • Ungdomskommunaldirektør og projektleder i  Vejle Kommune (1998-2001)

Uddannet cand.scient.pol (Kandidat i Statskundskab) fra Århus Universitet. Efterfølgende suppleret med flere lederuddannelser.

Er aktiv i mit lokalområde blandt andet som medlem af skolebestyrelsen på Øster Snede skole (næstformand). Har tidligere været medlem af Øster Snede menighedsråd, herunder 8 år som formand. Bruger ellers min fritid på at følge mine børn i deres aktiviteter og til at dyrke lidt motion i Hedensted centret.

Gift med Jens, der er landmand. Sammen har vi 4 børn: Jakob på 16 år, Filip på 13 år, Laura på 11 år og Julie på 8 år.

 Stiller op fordi:

Jeg brænder for Hedensted kommune – området og menneskene – og har sammen med andre lyst til at skabe vækst og udvikling og gøre en positiv forskel for stedet her.

 Vil særligt arbejde for:

Kernevelfærden på områderne børn, unge, uddannelse og ældre. Jeg tror, vi kan gøre det endnu bedre ved mindre bureaukrati og kontrol og mere tillid, sund fornuft og ansvar til den enkelte medarbejder.

Sund økonomi i kommunen. Vi skal hele tiden have fokus på, om vi bruger pengene rigtigt, og som politikere skal vi have respekt for, at det er andres surt tjente skattekroner, vi forvalter.

Gode rammer for erhvervslivet. Det er de private initiativer, vi lever af som samfund. Så myndighedsbehandlingen skal ske med udgangspunkt i dialog, service og samarbejde.

Dialog og involvering på alle niveauer i forhold til udviklingen af vores kommune. Jeg tror på, at de bedste resultater skabes i fællesskab, og når vi løfter i flok. Jeg vil skabe rammer for, at alle, der vil, kan bidrage.