Mærkesager

29. oktober 2017

Etablering af et demenscenter

I forbindelse med at vi gennemsnitlig lever længere og vi bliver længere i eget hjem, bliver den procentdel der kommer på vores plejehjem, med demens, større og større. Der er derfor behov for en indsats på dette område,  der kan give tryghed og et bedre liv, for både den demente borgere og pårørende.

Vi lukker ikke skoler

Skoler er fundamentet i den decentrale bosætnings politik.  Samtidig har undersøgelser vist, at skolernes størrelse ikke er afgørende for elevernes faglige niveau.

flygtninge skal bidrage og gøres selvforsørgende

De flygtninge og indvandrer, vi er blevet tildelt i kommunen ,skal så hurtigt som mulig bidrag til egen forsørgelse. Det er  godt for den enkelte og godt for det samlede velfærdsbudget.

unge uddannelsessøgende skal kunne bli
ve boende lokalt

For at gøre det muligt, at unge uddannelsessøgende  kan blive boende i lokalområdet, skal der gøres en ekstra indsats for at forbedre transportmulighederne.

vejnettet skal tilpasses kommunens ud
vikling

I takt med at byområderne  vokser,  er  det nødvendigt at lave en overordnet plan for  vejnettet, der matcher  kommunens udviklingsplaner og nye bosætninger. Borgerne  skal  opleve, at der er et velfungerende  og trafiksikkert vejnet i hele kommunen.  

fortsat en af landets førende erhvervskommuner

Arbejdspladser er nøglen til den vækst, der er nødvendig for fortsat,  at kunne udvikle  vores kommune. Gode vilkår for erhvervslivet er vejen til høj beskæftigelse og mange i arbejde betyder mere til fælles velfærd.