Lene Tingleff

5. oktober 2017

Lene Tingleff

Journalist
Adresse: Lhombrevej 4, 8783 Hornsyld

Født: 30. august 1958


Lidt om mig selv:

Jeg stammer fra Klakring ved Juelsminde.  Er selvstændig journalist, blev uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus i 1982. Har arbejdet på Horsens Folkeblad gennem 21 år, på rådgivningsvirksomheden LRØ gennem 10 og har gennem de sidste fire år drevet mit eget firma, LET Kommunikation.

Er gift med Claus Tingleff. Vi bor lidt uden for Hornsyld på ”Skerrildgaard”, hvor han er tredje generation. Vi har to voksne sønner, Frans og Ulrik.

Landbruget drives med svineproduktion og markbrug, og vi har to ansatte.

Mine fritidsinteresser er naturen og haven - og selvfølgelig landbruget, som er omdrejningspunkt for vores tilværelse.  Jeg bruger meget tid på gården, på mit arbejde og ikke mindst på mit politiske arbejde.

Jeg føler mig meget priviligeret over, at beskæftige mig med alt dét, jeg brænder for. At være en del af dagligdagen på vores landbrug, at skrive artikler om mange forskellige emner og at møde en masse spændende mennesker til interviews om stort og småt. Sidst men ikke mindst at beskæftige mig med politik og på den måde være med til at præge udviklingen i vores kommune og gør den til et godt sted at bo, leve og arbejde.

Når der er tid til det, holder jeg af at læse gode bøger og se film. Elsker at rejse, det gælder både den slags rejser, hvor man ser og oplever en masse, storbyrejser og ferier med ren afslapning.

Jeg har siddet i byrådet i tre perioder:

2006-2009: Medlem af sundheds- og forebyggelsesudvalget samt børn- og ungeudvalget.

2010-2013: Medlem af seniorudvalget, undervisningsudvalget samt børn- og ungeudvalget.

2014-17: Formand for udvalget for teknik.

mærkesager

Fortsat en af landets førende erhvervskommuner

Arbejdspladser er nøglen til den vækst, der er nødvendig for fortsat at kunne udvikle vores kommune. Gode forhold for erhvervslivet er vejen til høj beskæftigelse - og mange i arbejde betyder mere til fælles velfærd.

Gode veje og flere cykelstier

En god kommunal infrastruktur er vigtig. I takt med at byområderne vokser, er det nødvendigt at udarbejde en overordnet plan for vejnettet. Vi skal have et velfungerende vejnet, og vi skal have flere cykelstier.

Grøn profil med sund fornuft

Vi skal føre en miljøvenlig politik, men det skal ske på en faglig og afbalanceret måde, som ikke pålægger erhvervslivet og landbruget unødvendige byrder. Grøn profil med sund fornuft.

Vi lukker ikke skoler

Skoler er fundamentet for den decentrale bosætningspolitik, vi går ind for i Venstre. Samtidig har undersøgelser vist, at skolernes størrelse ikke er afgørende for elevernes faglige niveau.

Flygtninge skal bidrage

De flygtninge og indvandrere, der er kommet til vores kommune, skal så hurtigt som muligt bidrage til egen forsørgelse. Det er godt for den enkelte og godt for det samlede velfærdsbudget.

Fokus på ældrepleje og styrket indsats for demente

Der er behov for en styrket indsats for demente borgere, og derfor skal vi have etableret et demenscenter i kommunen. Det kan skabe tryghed og et bedre liv for både den demente borger og de pårørende.