Lene Tingleff

2. september 2021

Journalist

Adresse: Lhombrevej 4, 8783 Hornsyld

Født: 30. august 1958

Mail: Lene.Tingleff@hedensted.dk
Lidt om mig selv:

Jeg stammer fra Klakring ved Juelsminde. Er selvstændig journalist, uddannet fra Journalisthøjskolen i Aarhus. Har arbejdet på Horsens Folkeblad gennem 21 år, på rådgivningsvirksomheden LRØ i 10 og har de sidste otte år drevet mit eget firma, LET Kommunikation, hvor jeg skriver artikler til fagblade og magasiner, nyhedsbreve og diverse freelance-opgaver.

Er gift med Claus Tingleff. Vi bor lidt uden for Hornsyld på ”Skerrildgaard”. Vi har to voksne sønner, Frans og Ulrik.

Mine fritidsinteresser er naturen, haven og landbruget, som er omdrejningspunkt for vores tilværelse.  Jeg bruger meget tid på gården, på mit arbejde og ikke mindst på mit politiske arbejde.

Jeg har gennem årene været aktiv i det lokale foreningsliv. I dag sidder jeg i bestyrelsen for Hornsyld Erhverv, i bestyrelsen for Glud Museum, hvor jeg er næstformand, samt i repræsentantskabet for Horsens Folkeblad.

Hvorfor stiller jeg op for Venstre:

Jeg stiller op for Venstre, fordi det er et godt sted at være, hvis man går ind for frihed for det enkelte menneske og frihed til at tage ansvar for eget liv.

Jeg vil gerne være med til at præge udviklingen i vores kommune, og jeg vil gerne være med til at skabe vækst, udvikling og skabe de bedst tænkelige løsninger for kommunens borgere og bidrage til et godt samfund.

Min base er Hornsyld, men jeg lægger vægt på at arbejde for hele kommunen.

Det vil jeg arbejde for:

Vi skal have gode forhold for erhvervslivet. Et stærkt erhvervsliv gavner os alle. Det er nøglen til velfærd. Vi skal have vækst i vores kommune, for vækst skaber velstand – og velstand skaber mulighed for et trygt samfund, hvor vi kan hjælpe dem, der har behov for støtte.

Kvaliteten i børnepasning og skoler er vigtig, og vi skal tage os godt af de ældre. Og vi skal møde udsatte borgere med respekt.

Jeg vil arbejde for vores lokalsamfund og for at bevare skolerne, og jeg vil arbejde for at skabe liv i vores landsbyer. Vi skal være klar med udstykninger og understøtte private, der gerne vil byggemodne.

Vi skal have vejprojekter, der binder vores kommune godt sammen – og vi skal have flere cykelstier og trafiksikkerhedsprojekter, som skaber tryghed for store og små.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at fremme den grønne omstilling og tage vores ansvar med at løse klima-udfordringerne. Vi skal beskytte naturen og fremme biodiversiteten, og det skal ske på en fornuftig måde, hvor vi tager hensyn til både miljø og produktion.

Borgere og erhvervsliv skal opleve en god service fra kommunen. Der skal være en hurtig og effektiv sagsbehandling, og tilgangen skal altid være løsningsorienteret.

Jeg har siddet i byrådet i fire perioder:

2006-2009: Medlem af sundheds- og forebyggelsesudvalget samt børn- og ungeudvalget.

2010-2013: Medlem af seniorudvalget, undervisningsudvalget samt børn- og ungeudvalget.

2014-17: Formand for udvalget for teknik.

2018-21: Formand for udvalget for teknik.