Lars Poulsen

22. oktober 2017

Lars Poulsen

Landmand
Adresse: Stevnsvej 7, Vrigsted,

               7150 Barrit

Født: 29. juli 1965


Kort om mig:

Jeg er 52 år. Har været valgt til byrådet i de seneste to perioder, hvor jeg har arbejdet som medlem af Teknisk Udvalg og Læringsudvalget. De sidste fire år har jeg også været formand for Hedensted Spildevand.

Privat er jeg gift med Bente. Vi har tre børn på 23, 19 og 14 år.
Jeg er uddannet landmand. I 1988 købte vi gården i Vrigsted hvor vi bor og som vi driver med planteavl og juletræer.

Vil særligt arbejde for:

Nogle af mine mærkesager på det tekniske område er bedre oprensning af vandløb, udfordre planloven så der kan ske udvikling på landet, og ikke mindst at sikre en skraldeordning der er så billig og retfærdig som det er muligt.

Udvalget for Læring drejer det sig om at udvikle og renovere skoler, uanset størrelse, for at sikre vore lokalsamfund. Herud-over arbejder jeg for, at sikre en fornuftig balance mellem dagpleje og vuggestuepladser. Så vi sik-rer et bredt tilbud til småbørns-forældrene.

Økonomien i kommunen skal væ-re god og sund, så vi fortsat har råd til en god ældrepleje. Asfalt på vore veje, og mange andre ting som er til gavn for borgerne i kommunen.