Kirsten Terkilsen

Kirsten Terkilsen

Borgmester
Adresse: Solfang 9, 7160 Tørring

Født: 13. august 1954

Jeg er bosiddende i Tørring.

Borgmester i perioden 2001 – 2005 og i perioden 2010 – 2017.

Det er ikke på Borgmesterens hjørnekontor på Rådhuset i He-densted, at alle svar findes.
De findes ude i hverdagslivet. På arbejdspladsen, der hvor børnene bliver passet eller går i skole, på ældrecentrene, eller hos vores borgere som bor hjemme og ikke er så mobile, i foreningslivet - eller der hvor mennesker bor og mødes i forskellige sammenhænge.
Det er vigtigt, at både Borgmester og byråd lytter og er nærværende i det lokale hverdagsliv.
For det er i hverdagslivet at konsekvenserne af byrådets beslutninger bliver til virkelighed.

Som Borgmester for hele kommunen vil jeg fortsat arbejde for et bredt samarbejde med alle byrådets medlemmer. Jeg vil arbejde for, at vi er en inddragende kommune, der er i dialog med bor-gerne og lytter til ideer og muligheder.
Ikke alt kan lade sig gøre, ikke alle kan få ret. Det er gennem dialog og åbenhed for at finde fælles løsninger, at vi sammen udvikler vores kommune.

Venstre er klar til at sætte sig i spidsen for fremtidens Hedensted Kommune. En kommune der er i god form og fremdrift. En kommune hvor resultaterne gennem de sidste 8 år ikke er udeblevet. Økonomien er stabil, ledigheden er lav, virksomhederne kvittere for erhvervsvenlighed, der er masser af borgerinddragelse i mange forskellige sammenhænge og et mangfoldigt forenings- og fritidsliv.

En kommune hvor dygtige medarbejdere dagligt leverer god service til borgerne og hvor der er vilje og mod til at gå nye veje.
Det er gode spor som fortsat skal forfølges, samtidig med at retningen sættes mod nye mål.
Og der er fortsat meget at arbejde for og meget Venstre gerne vil.