Jeppe Mouritsen

2. september 2021

JEPPE MOURITSEN

Landmand
Adresse: Pebringsvej 5, Korning

                 8700 Horsens

Født: 2. oktober 1964

Mail: Jeppe.Mouritsen@Hedensted.dkKort om mig:

Jeg er 57 år og gift med Jane som jeg har kendt fra vi begge var 16 år. Vi har en voksen datter og 2 børnebørn på henholdsvis 2 og 5 år.

Vi har siden 1989 drevet et landbrug i Korning, som vi i tidens løb har udviklet fra et kvægbrug på 22 ha, henover et svinebrug, til i dag en ren, harmonisk fjerkræ bedrift med små 160 ha, hvoraf de 20 er forpagtet.

Jeg har siddet i byrådet i de sidste 8 år, bl.a i Udvalget for Læring, Udvalget for Social & Om-sorg og i Udvalget for Teknik.

Det har været meget lærerigt, men heller ingen hemmelighed, at det til tider også har været svært for en "almindelig bondemand", at skulle sætte sig ind i en masse områder, jeg aldrig har beskæftiget mig med før.

Som landmand kan jeg tage en beslutning i dag og udføre den i morgen, sådan er det ikke i en politisk styret kommune - slet ikke!

Men efterhånden som jeg er kommet mere og mere ind i tingene, er byrådsarbejdet blevet mere spændende, og jeg har lysten til at fortsætte - hvis vælgerne altså vil stemme på mig!

Vil særligt arbejde for:

Det ligger mig meget på sinde, at vore medarbejdere i kommunen har en så venlig, hjælpsom og imødekommende tilgang til borgeren som muligt - kort sagt, borgeren skal føle sig godt behandlet!

Landbruget og erhvervslivet i øvrigt, skal hjælpes til at der skabes så mange arbejdspladser som muligt - det er grundlaget for skatteindtægter og så små offentlige ydelser som muligt!

Vore skoler skal bevares og udvikles. Hver lille skole er unik med tryghed for elever og forældre, og ikke mindst tryghed for landsbyernes udvikling.

På ældreområdet er demens en stigende udfordring, både for den ramte, men så sandelig også for de pårørende. Dette område skal have høj prioritet i det nye byråd.

Der skal samarbejdes om natur og miljø. Landbrug og grønne organisationer har ofte forskelligt syn på definitionen landskab og natur, men vigtigt er det, at god landbrugsjord fortsat skal kunne dyrkes optimalt. Jorden er den vigtigste ressource for produktion af fødevarer!

Ellers er min tilgang til politik stadig det gode samarbejde, sund fornuft og ikke mindst logisk tankegang. Selv om jeg er lokal og lokalt opstillet er jeg hele Hedensted Kommune's mand i byrådet!