Jakob Toftebjerg

3. oktober 2021

Proces operatør på Palsgaard

Adresse: Østrupvej 55, Glud

Født: 18. november 1981

Mail: jakobtoftebjerg@hotmail.com
Kort om mig:

Jeg er født og opvokset i Barrit, men bor nu lige uden for Glud, sammen med min dejlige kone Sabrina Toftebjerg. Hun er til daglig køkkenleder i Skjold/Rårup børnehaver. Sammen har vi 2 børn Carl på 9 år og Sofia på 7 år, de går begge på As Friskole og bruger deres fritid på håndbold og ridning. Som familie bruger vi vores fritid på camping i vores gamle camplet, venner og meget andet.

Jeg er udannet landmand fra Bygholm landbrugsskole. Da landmandsuddannelsen var afsluttet, tog jeg et år som soldat i den kongelige livgarde. Det var et år som modnede mig og gav mig oplevelser i et fællesskab hvor alle langt fra er ens, men hvor alle kan bidrage med noget.

Efter den Kongelige Livgarde har jeg været ansat som fodermester og driftsleder i svinebesætninger af forskellig størrelse. Jeg har taget et diplom modul i ledelse og er i dag driftsleder på Siljebjerggård hvor vi har 1000 søer med salg af 30 kg grise. Siljebjerggård er en moderne svinebesætning hvor vi bl.a. har alle vores søer gående løse i farestierne. Vi samarbejder med Seges om at teste og produktudvikle på stisystemer. Vi har et showroom med mulighed for at se ti forskellige farestier og vi har besøgende fra hele verden.

Stiller op fordi:Som frivillig har jeg i flere år siddet som formand for bestyrelsen i både børnehave og nu skole. Det er et utroligt spændende arbejde hvor de emner vi arbejder med har direkte indflydelse på den hverdag mine børn møder.

Jeg stiller op til kommunalvalget 2021 fordi jeg har lyst til at gøre min indflydelse gældende, gøre noget godt for andre, vores lokal-område og hele kommunen.

dit valg til byrådet

Mit navn er Jakob Toftebjerg, og jeg opstiller for Venstre.

Jeg er 40 år, bor i Glud, er gift og har 2 skolesøgende børn og arbejder som procesoperatør på Palsgård ved Juelsminde.

Jeg vil arbejde for en decentral struktur i Hedensted kommune, så vi får endnu mere liv i vores lokalsamfund til glæde for både børn og voksne.

Som opstillet kandidat for Venstre, arbejder jeg, Jakob Toftebjerg, for størst mulig personlig frihed under ansvar. Jeg arbejder også for at Hedensted Kommune fortsat har styr på økonomien, at de medborgere, der af den ene eller anden grund har brug for en hånd, får hjælp til selvhjælp, at erhvervslivet får så gode kår for ekspansion som muligt og at landbruget kan fungere uden unødige restriktioner.

I det nuværende byråd er der ingen aktive faglærte eller ufaglærte lønmodtagere, og aldersgruppen under 50 år er klart underrepræsenteret.

Jeg synes derfor, at det er vigtigt, at vi yngre kommer på banen, så gennemsnitsalderen i byrådet på 58 år i det mindste nærmer sig gennemsnitsalderen i Folketinget, som er på 48 år.

Det er samtidig særdeles vigtigt at stemme på en lokal kandidat, da fokus på lokale sager i det kommende byråd er stærkt afhængig af netop det.

Ved at stemme på mig, Jakob Toftebjerg, ved byrådsvalget, er du således med til at lukke en faglært lønmodtager under 50 år ind i arbejdet i byrådet, og det vil betyde en forbedret repræsentation af de almindelige børnefamiliers behov og synspunkter, samt sikre fokus på lokale sagsområder.

Jeg er taknemlig for hver eneste stemme, og vil gøre alt for at du ikke fortryder dit valg.

tale ved indstillingsmøde

Mit navn er Jakob Toftebjerg

Jeg opstiller i Glud og omegen.

Jeg er 39 år, bor i Glud, født i Barrit så rimelig lokal.

Gift med samme dejlige kone i 14 år

2 skolesøgende børn

Arbejder på Palsgård som proces operatør.

Jeg vil arbejde for en decentral struktur i Hedensted kommune, så vi får endnu mere liv i vores lokalsamfund, til glæde for børn og voksne.

Fun facts om Jakob Toftebjerg

den yngste i kandidatflokken

En far som er sfèr men som stemmer venstre til kommunalvalget

Uddannet landmand med svin i speciale, har været i landbruget i 20 år

Er pony far.

Vil gerne være nummer 2 på kandidat listen.

Så kryds ved Jakob Toftebjerg

Jeg er taknemlig for hver eneste stemme og vil gøre alt for at du ikke fortryder dit valg.

tak

Tak til alle de venstrevælgere, der på opstillingsmødet stemte på den yngste kandidat, Jakob Toftebjerg, og dermed sørgede for en placering som nr. 6 på listen. 

Jeg håber, at I alle vil agitere hos venner og bekendte for at stemme på Jakob Toftebjerg til kommunalvalget, hvilket vil give mig en reel chance for at blive valgt ind. 

Jeg vil med jeres stemme kæmpe for at lokalområdet Glud-Hjarnø-Rårup-Skjold vil blive synligt, og at området får del i en udvikling med byggegrunde, gode forhold for erhvervslivet og landmændene, bevarelse af små skoler, gode pasningsforhold for de mindste, cykelsti fra Glud til Sejet. 

Klub for områdets teenagere og fokus på idrætsforeninger og andre foreninger. Det er mig magtpåliggende at støtte op om alle lokalt forankrede initiativer, til glæde for vores lokalområde. 

Sæt kryds ved Jakob Toftebjerg til kommunalvalget og vælg dermed en lokal repræsentant, der vil arbejde utrætteligt for dit lokalområde.