Hans Vacker

22. oktober 2017

Hans Vacker

Møbelhandler
Adresse: Spurvevej 28, 7160 Tørring

Født: 15. juni 1962


Kort om mig:
Jeg er 55 år og gift med Janne, der er fysioterapeut.
Sammen har vi 3 børn på 20, 24 og 25 år. Til daglig er jeg møbel-handler i Skanderborg. Har tidligere arbejdet i Juelsminde, Tør-ring og Vejle.
Har siddet i byrådet i 3 perioder. I øjeblikket er jeg næstformand i Fritid og Fællesskab og formand i
Fritidsudvalget.
Medlem af kommunens advisory board inden for turisme.
Medlem af udviklingsrådet i Tørring - lokal ildsjæl med næsen i mange forskellige arbejdsgrupper.

Vil særligt arbejde for:
Fortsat mere service og mindre bureaukrati mellem borger og kommune. Tingene skal kunne lade sig gøre.
Lokale initiativer og ønsker bør understøttes i størst mulig grad. Kommunens mange attraktive lokalområder er et af vores største aktiver.
Jeg vil fortsætte jagten på titlen ”Danmarks bedste kommune at være frivillig i”, vi er godt på vej. Vi er blandt de 5 kommuner, der har rykket sig mest siden kommunalreformen - vi skal helt i mål!
Jeg vil arbejde for nye boformer til den 3. alder. oldekolle - seniorbofællesskaber eller?
Vi skal have mere fokus på erhvervsudvikling og bosætning - vi bor i hjertet af Danmark, det skal vi have mere ud af.
Vil du have lokal repræsentation i byrådet, og sikre lokal indflydelse, så er det de personlige stem-mer, der tæller.

Vil du have lokal repræsentation i byrådet, og sikre lokal indflydelse, så er det de personlige stemmer, der tæller.