Kim Tuominen

Kim Bech Tuominen er uddannet jurist ved Aarhus Universitet og er i dag ansat som udviklings- og juridisk chef hos ejendomsudviklingsselskabet ReScale ApS i Vejle.

Bor i Præstegården i Åle

Jeg opstiller til kommunalvalg i Hedensted Kommune 

og

Opstiller som 2. kandidat til regionsvalget i Region Midtjylland for Hedensted Kommune.


Mail: kimturbo@hotmail.com