Erik Vinther

22. oktober 2017

Regionsrådsmedlem

E-mail: evn@dlg.dk

Bråskovvej 56

8783 Hornsyld

Tlf: 75688097 / 61547100

Jeg stiller op til en 3. periode i regionsrådet.

Jeg har stadig stor interesse for det sundhedspolitiske område og jeg har i de seneste 4 år siddet i Hospitalsudvalget. Samtidigt med det har jeg været formand for udvalget for Patientsikkerhed. Et meget spændende arbejde der også har givet indsigt i den landsdækkende politik på området. I Danske Regioner har jeg været medlem at udvalget for Innovation og Erhvervssamarbejde.

For mig er det vigtigt at fortælle vælgerne og borgerne at regionerne har deres berettigelse i vores samfund.
I Region Midtjylland alene er der ca. 27 milliarder der hvert år skal på prioriteres på sundhedsområdet.

I de 8 år jeg har været valgt, har jeg mange eksempler på at det har gavnet at folkevalgte politikere har besluttet vigtige ting omkring vores sundhedsvæsen.

Placering af ambulancer, antallet af 112 lægebiler, fordeling af specialer, etablering af lægehelikopter og mange andre beslutninger har jeg været med til at træffe.

Som valgt hovedsageligt i Hedensted Kommune har der været flere lokale sager på regionens dagsorden som jeg kunne interessere mig ekstra for. Det har senest været hele diskussionen omkring regionens dækning af busruter i vores område. Sagen blev hensat til senere diskussion, men der venter en opgave med at få dette til at fungere. Der har været udrykningstider for 112 opkald i visse dele af kommunen som skulle blive bedre, og der har været en del personsager fra borgere som jeg har kunnet tage mig af.


Tirsdag den 21/11 er der valgt til regionsrådet. Jeg ved godt at kommunalvalget fylder mest, men jeg håber at vælgere og borgere også er opmærksomme på, at det er vigtigt, at få en valgt fra Hedensted Kommune.

Ikke alle kommuner er repræsenteret i Regionsrådet, så jeg vil opfordre til at du stemmer på en kandidat der kan være din lokale stemme i Region Midtjylland. Jeg er i hvert fald klar til 4 år mere.