Carsten Clausen

27. september 2017

Carsten Clausen

Fhv. Havnefoged

Adresse: Havnegade 10,1.

               7130 Juelsminde

Født: 23. marts 1953


Lidt om mig

Tale ved uddeling af miljøpris 2017

Mit navn Carsten Clausen.  Jeg er 64 år og har siden 1980 haft mit virke på Juelsminde Havn.
Kommer oprindelig fra Snaptun, hvor jeg blev udlært tømrer hos Jørn Henriksen, men siden 1975 er det mere eller mindre gået i fisk. Først i Snaptun, og efterfølgende i Juelsminde, hvor jeg i 1980 overtog Juelsminde Fiskeexport  sammen med min broder, som vi derefter udviklede og drev videre under navnet Snaptun fisk indtil 2003, hvor jeg blev Havnefoged i Juelsminde. Et job som jeg bestred frem til 2015, hvorefter jeg har gearet lidt ned rent arbejdsmæssigt.
Sidst i 70-erne var jeg med til at starte et af Danmarks største havbrug op, som i dag er ledende inden for fiskeopdræt i Danmark. En stor lokal arbejdsplads, der primært er baseret på eksport.  Jeg har også deltaget aktivt i opstarten af både Snaptun havnefest og Festihvalen i Juelsmide, og har ligeledes siddet i både JH&M,  Juelsminde Handelsstandsforening og Juelsminde Turistforening. Desuden var jeg også i 2013 med til at starte Juelsminde Havnemuseum op, og sidder i dag som formand for det.
I de 12 år, hvor jeg var havnefoged, har jeg sammen med skiftende havnebestyrelser arbejdet for at udvikle og udbygge den tidligere fiskerihavn til en af Danmarks største og mest besøgte lystbåde havne i Danmark.
Belønningen for dette arbejde fik vi i 2012, hvor JH&M blev kåret til Årets Havn.
Og nu politiker?  Ja, jeg vil gerne være med til at videreføre det arbejde, som kommunalbestyrelsen under Kirsten Terkilsens myndige hånd har gjort rigtig godt. Kåret til et af de bedste steder at bo uden for hovedstadsområdet, kåret som en af de bedste kommuner at drive erhverv i og så har kommunen en af landets laveste arbejdsløsheds procenter, rigtig godt gået. Desuden har den formået at opbygge en god økonomi og en solid kassebeholdning, som gør det muligt at udvikle og forbedre forholdene for de svageste grupper i kommunen.
Jeg er jo opstillet i Juelsminde kredsen, og det betyder naturligvis , at udviklingen på Juelsmindehalvøen ligger mig meget på sinde. Dette gælder både for erhvervslivet, og ikke mindst turismen, som er et af Juelsminde halvøens største aktiver. Desuden vil jeg arbejde for at få noget mere gang i bosætningen. Der er flere gode udstykninger, som vi skal have markedsført og gjort opmærksom på.
Vi skal også sørge for så god en integration som muligt, af de flygtninge som er tildelt kommunen. Vi skal motivere og stille krav. Det er både kommunen, men ikke mindst flygtningene bedst tjent med.
Det er det, som jeg vil arbejde for i Venstre. I samarbejde med de øvrige partier som vil Hedensted kommune.
Det er naturligvis et fag, som jeg skal lære, og jeg vil helt sikkert komme på glatis mange gange. Men jeg tror godt vælgerne er i stand til at vurdere, hvad der er væsentligt og hvad der måske mere er politiske drillerier.
Jeg tilbyder at yde en ihærdig indsats, og standser ikke op på halvvejen.

politiker søger ulønnet praktikplads

Læserbrev 27-07-2017

Man har jo tidligere hørt det. ”Politikerne ved ikke hvad der rører sig i det virkelige liv. De skulle selv prøve det, så kunne det være de ville se lidt anderledes på mange ting.”
Så derfor:  som forberedelse til min forhåbentlige fremtid som kommunalpolitiker, vil jeg tilbyde mig som frivillig ”arbejdskraft”, 1 dag om ugen frem til kommunalvalget den 21. november. BUMM.
Jeg er ligeglad med om det er private eller offentlige virksomheder, og jeg er også ligeglad med arbejdstider og arbejdsopgaver. Men jeg håber så mange virksomheder/institutioner som muligt vil lukke dørene op, og invitere mig indenfor.
Selvfølgelig er jeg ikke blind for den reklameværdi det kan have for min opstilling, men det kan også virkeligt give mig en indsigt i de problemer og udfordringer  offentlige institutioner som skoler, børnehaver, plejehjem eller private virksomheder tumler med i det daglige.  
Det var også en fremgangsmåde jeg tidligere brugte som selvstændig, og det er altså lidt nemmere at forstå mulige indvendinger og ønsker, men også muligheder, når man selv har haft fingeren nede i materien, og prøvet det på egen krop.
Hold jer ikke tilbage, jeg er ikke længere væk end telefonen.
Mvh
Carsten Clausen
2713 2535
Spidskandidat for Venstre i Juelsminde og omegn.
 
 

byrådspolitiker, hvad er det for noget?

Læserbrev 06-04-2017

Byrådspolitiker, hvad er nu det for noget. Skulle han ikke til at slappe lidt af, har han overhovedet forstand på det? Helt relevante spørgsmål, men nysgerrigheden for at prøve noget nyt, har altid været der.
Så jo, nu skal det prøves.- og så spørger folk mig , hvad er så dine mærkesager? Mærkesager, er det dem man gerne skal markere sig med i de politiske diskussioner. Der er jo ikke nogen i kommunalbestyrelsen der ikke gerne vil både de unge: vuggestuer, børnehaver og skoler, de gamle: hjemme eller på institutioner, de syge og udsatte noget godt. De vil også alle gerne decentralisere og styrke lokalområdet, ved bl.a. at bevare skolerne og deres indkøbsmuligheder.
Men hvad så?
Jeg synes faktisk de gør det rigtigt godt i Hedensted kommune. Kåret til et af de bedste steder at bo uden for hovedstadsområdet, kåret som en af de bedste kommuner at drive erhverv i og så har kommunen en af Danmarks laveste arbejdsløsheds procenter, rigtig godt gået. Desuden har den formået at opbygge en god økonomi og en solid kassebeholdning, som gør det muligt at udvikle og forbedre forholdene for de tidligere nævnte grupper. Det giver også mulighed for at forbedre den infrastruktur, som er så vigtig, ikke mindst for erhvervslivet og ny bosætning.
Det er forretningen , Hedensted, som jeg gerne vil være med til at styrke. En forretning der gerne skal tegne hele kommunen. Vækstcenteret for bosætning og erhverv ligger helt klart i Hedensted. Tæt ved motorvejen og banen, men vækstcenteret for turisme ligger lige så klart ved kysten fra Snaptun til Daugård med hovedsæde i Juelsminde. Selvfølgelig skal vi ikke glemme Uldum mølle og Gudenåens udspring, men prioriteringen skal komme i den rigtige rækkefølge.
Vi skal lytte til erhvervslivet, hvad kan vi hjælpe med, hvad kan vi gøre bedre. Herunder kvalificeret arbejdskraft der muliggør ekspandering .
Vi skal også sørge for så god en integration som muligt, af de flygtninge som er tildelt kommunen. Vi skal motivere og stille krav. Det er både kommune, men ikke mindst flygtningene bedst tjent med.
Det er det, som jeg vil arbejde for i Venstre. I samarbejde med de øvrige partier som vil Hedensted kommune.
Det er naturligvis et fag, som jeg skal lære, og jeg vil helt sikkert komme på glatis mange gange. Men jeg tror godt at vælgerne er i stand til at vurdere hvad der er væsentligt og hvad der måske mere er politiske drillerier.
Jeg tilbyder at yde en ihærdig indsats, og standser ikke op på halvvejen.
Så ønsker du en ” politiker” med hår på brystet, kan du finde mig på Venstres liste, 3 pladser under Kirsten Terkilsen.
Spidskandidat for venstre i Juelsminde kredsen, Carsten Clausen.

båltale ved birkelund

Tale Sankt Hans 23-06-2017

God dag alle sammen. Jeg vil gerne sige tak fordi jeg har fået lov til at holde en båltale her ved Birkelunds lille Sankt Hans fest.
Mit navn er Carsten Clausen og har været fiskemand og havnefoged her i Juelsminde siden 1980, så nogen af jer har sikkert mødt mig på et eller andet tidspunkt.  
Jeg har også tidligere haft min gang på Birkelund, da både min far og mor og ligeledes svigermor alle har boet her på plejehjemmet.
Sankt Hans fejrer vi jo hvert år. Vi samles, holder tale , synger midsommervisen, tænder bålet og sender heksen til Bloksberg. Vi hygger os sammen, møder måske gamle venner og får en sludder om game dage.
Men det jeg godt vil fokucere på er heksen. Ja vi mænd vil nok sige at vi alle kender nogle stykker, men det er ikke den slags hekse. For et par hundrede år siden brændte man jo virkeligt hekse.  
Man ville fordrive det onde. Havde man haft en dårlig høst, kolde somre eller isvintre, var det altid belejligt at man kunne skyde skylden på heksene og futte dem af.
Og det er ikke kun hekse man historisk set har gjort til syndebukke for alskens ulykker. Jeg kom til at tænke på en oplevelse jeg havde for et par år siden.
I den game smedie på havnen, har vi lavet et lille Havnemuseum, hvor vi prøver at indsamle historien om byen og ikke mindst havnen i form af historier, billeder og forskellige gamle ting, som vi gerne vil bevare for eftertiden.  
På et tidspunkt blev vi gennem Hedensted kommune kontaktet af et amerikansk holocaustmuseum, der søgte viden om en gammel træfiskekutter der var bygget her på det gamle skibsværft der tidligere lå på Juelsminde Havn.
Den amerikanske kontaktperson hed Walter Hansen, men havde trods navnet ikke danske aner. Han havde mange spørgsmål til fiskekutteren, og vi forsøgte så godt vi kunne at hjælpe ham.
Grunden til at det amerikanske museum var så interesseret i den gamle fiskekutter, var på grund af den store indsats som danskerne udførte under anden verdenskrig med at transportere jøder i sikkerhed for tyskerne i Sverige. Dette foregik nemlig fortrinsvis skjult i danske fiskekuttere fra den sjællandske østkyst.
I de første år af besættelsen af Danmark, havde de ca 7500 danske jøder levet nogenlunde sikkert, men i oktober 1943 var det meningen at de danske jøder skulle sendes i tyske kz lejre. Nogle tyske embedsmænd lækkede disse informationer, og på ganske kort tid lykkedes det enten at skjule eller sejle de danske jøder til det neutrale Sverige. Kun ca 500 danske jøder nåede ikke væk, 481 jøder blev deporteret til Tehresienstadt.  På grund af den danske regerings indsats, fik de via Røde kors både pakker og breve. Der omkom ca 100 danske jøder under flugt og opholdet i konsentrationslejren.
Da jeg et par år senere var på ferie i USA, blev vi inviteret til Houston for at besøge Holocaustmuseet.  
Det var en meget gribende oplevelse. Vi fik en fantastisk modtagelse og blev vist rundt på museet af en lille polsk kvinde som også var jøde, Anna Steinberger, der var født i byen Radom i Polen i 1928. Hun havde selv undgået tyskerne ved at flygte til Rusland, men efter krigen havde hun og hendes mand emigreret til USA i slutningen af 40-erne. Hun var uddannet læge, men i hendes alderdom brugte hun meget tid på Museet med bl.a. at undervise unge besøgende om tolerance og forståelse, trods hendes oplevelser og trods krigens rædsler.
Under rundvisningen så vi så fiskekutteren der var bygget i Juelsminde. Den stod side om side med en jernbanevogn som under krigen blev brugt til at transportere jøder til udryddelseslejrene i Tyskland. Den skulle symbolisere håbet og jernbanevognen det modsatte.
På et tidspunkt spurgte hun os så stille, hvor mange lejre vi troede der fandtes i Tyskland under 2. verdenskrig. Vi skød på 12, måske 15 – nej, sagde hun så. Der var ca 2000.  
Dette sidste nok sagt som svar på, mange tyskers forsvar, at de ikke vidste hvad der skete.
Det var en stor oplevelse.
Denne lille historie har jeg valgt at fortælle , at nok ryster vi på hovedet med fortællingen om at de brændte hekse af i middelalderen, men vi skal så sandelig ikke så mange år tilbage i historien for at finde eksempler på at fjerne mennesker/folkeslag, som vi ikke synes passer ind i samfundsordenen. Lad os håbe vi alle har lært lidt af fortiden.
Det er jo altid godt at reflektere lidt på historien, men nu skal det hele heller ikke blive for sørgeligt. Lad os i dag glæde os over det flotte vejr, dette lille pusterum, samværet og nyde voksenkoret synge Midsommervisen. På ondt og godt, skal vi huske at leve livet, og se de små ting der får solen til at skinne.
God Sankt Hans til jer alle.

grundlovstale palsgaard 2017

Det er med en vis nervøsitet jeg som ”politiker” skal præsentere mig selv i en så stor forsamling. - Og så lige efter Erik Vinther der jo har været vant til de skrå brædder i mange år, lige som hans arbejde som kornhandler ikke fornægter sig. - Og med Søren Gade som efterfølgende taler, så er rammerne ligesom fastlagt.
Årgang -53. udlært tømrer hos Jørn Henriksen. Fiskehandler i næsten 30 år og sidst Havnefoged i Juelsminde Havn & Marina i 12 år.
Det er jo ikke nogen akademisk uddannelse, men tvært imod en god grunduddannelse i livets skole. En skole der har budt på mange gode oplevelser og enkelte bump. Har tidligere siddet både i bestyrelsen for Juelsminde Havn og Marina samt handelsstandsforeningen og pt. Sidder jeg i Turistforeningen samt bestyrelsen for Juelsminde Havnemuseum, hvor jeg er formand.
Men jeg har ikke tidligere været politisk aktiv, men føler jeg nu har tid til at yde en indsats kommunalpolitisk.
Det er ikke for at lave en masse om, jeg synes faktisk vores borgmester Kirsten Terkilsen og hendes kollegaer gør det godt. En meget lav arbejdsløshed, kåret af Dansk Industri  som den 2. mest erhvervsvenlige kommune, ligesom Hedensted kommune er valgt som det bedste sted at bo uden for Hovedstadsområdet.  
Det er den position som jeg gerne vil være med til at fastholde og udvikle, men som spidskandidat for Venstre i Juelsminde kredsen, vil jeg naturligvis gøre hvad jeg kan for at markere og understøtte erhvervslivet og ikke mindst Turismen på Juelsmindehalvøen .
Siden kommunesammenlægningen i 2007 er der blevet arbejdet hårdt på at få de 3 kommuner, Tørring Uldum, Hedensted og Juelsminde kommune til at fremstå som en
enhed. Det har ikke været nogen nem opgave, man hører ofte: ja, de får også det hele i Hedensted, og med kommunens branding som Hedenstederne er det da gået helt galt. Det får de fleste på Juelsminde halvøen røde knopper af.
Men i stedet for at sætte sig hen i et hjørne og surmule, er vi altså selv nødt til at komme op på mærkerne. Kæmpe og gøre opmærksom på os selv.
Vi har jo det hele: velfungerende vuggestuer og børnehaver. Velfungerende skoler, heriblandt As friskole, der virkelig er et produkt af et samfund der både vil og kan selv, samt store og anerkendte efterskoler.
Vi har et erhvervsliv der så sandelig også har vist vejen frem. Typisk virksomheder der er startet op som enkeltmandsvirksomheder men sidenhen har udviklet sig som ledende inden for deres branche. Dem skal vi bakke op om og sørge for de får den hjælp de har brug for. Her tænker jeg ikke mindst på udvidelsesmuligheder i form af erhvervsjord stillet til rådighed.
Dette gælder også for den lille iværksætter der gerne vil starte op i det små. Her skal vi være gode nok til at understøtte opstarten og stille den nødvendige erhvervsjord til rådighed. Det kan være med til at udvikle de såkaldte yderområder i kommunen.
Når man har nået min fremskredne alder, har man jo også det privilegium at kunne se tilbage på mange års udvikling. Her tænker jeg ikke mindst på udviklingen af de unge mennesker.  Det er så vigtigt for deres fremtid at der gennem hele deres opvækst bliver taget hånd om dem. Vi skal passe på ikke at tabe nogen under vejs. De der har nemt ved deres uddannelse, skal ikke holdes tilbage, men deres succes skal ikke være på bekostning af dem der har en lidt sværere tilgang til indlæring. Det kan være de bogligt har det svært, men så har de måske lidt nemmere ved det mere praktiske. Så lad dem høste lidt succes der. Det er ikke alle der behøver at få en akademisk uddannelse. Jeg har i hvert fald lært, at hvis man sætter ind i tide, sørger for de føler sig godt tilpas under deres skolegang og uddannelse, sørger for de er en del af sammenholdet, så kommer man langt. Dette til gavn for de unge, men så sandelig også for samfundet.
Det er den samme tilgang man også bør have til de flygtninge som er blevet anvist til kommunen.
Vi skal tage godt imod dem. Vi skal stille krav, og vi skal ikke være berøringsangste. Derfor er det også glædeligt at se hvordan kommunen takler denne opgave. Her er der ikke nogen der får lov til at nyde uden at yde. Det samme ros skal også gælde de mange virksomheder der yder en stor indsats for at integrere flygtningene. Pga. reglen om, at flygtninge der er tildelt en kommune, ikke må flytte de første 3 år , er det også vigtigt de så hurtigt som muligt bliver en del af, og føler sig forbundet til det sted de nu er kommet til. Derved kan vi måske forhindre den ghetto dannelse der absolut ikke er fremmende for nogen integration.
I sådan et turistområde vi bor i, er det også dejligt at se de mange unge mennesker der hver sommer er beskæftiget med at servicere vore mange gæster. Her lærer de at møde til tiden, de lærer sprog, de lærer at begå sig på en arbejdsplads, og ikke mindst oplever de at være en del af et team, og hygger sig sammen. Oplevelser som de siden hen  får stor glæde af.
For nogle år siden, oplevede jeg Turistchefen fra Kerteminde holde et foredrag om vigtigheden af at inddrage lokalbefolkningen i markedsføringen af lokalområdet. Hun gav flere eksempler på grupper der plantede og plejede de grønne områder, nogle malede og andre fejede og forsøgte at holde området rent.  
På daværende tidspunkt, fik vi det ikke selv sparket i gang, men nu kan jeg læse at der i Juelsminde er startet en gruppe der vil arbejde med denne ide. Det er dejligt, på den måde bliver lokalbefolkningen ambassadør for området, og det kan måske være anledningen til at vi alle tænker os om en ekstra gang inden vi måske smider et cigaretskod eller affald på gaden. Måske kan vi endda komme så langt vi samler affald op som andre har tabt.
Moralen må være, jo bedre området tager sig ud, når vore gæster ankommer, det være sig til lands som vands, jo større chance er der for de kommer igen. Ja måske vil de ligefrem anbefale det til andre.
Juelsminde halvøen har i mange år været en turistmagnet  for de mange gæster der ønsker natur og vand. Selve Juelsminde er ikke ældre end ca 120 år, men allerede i 1913, hvor Godsejer Schou købte og lod fregatten Jylland opankre i Sandbjerg vig, var det et yndet udflugtsmål for mange Horsensborgere, som tog toget til Juelsminde og derefter blev sejlet ud til dette prægtige skib, der den 9. maj 1864 deltog i slaget ved Helgoland .
Færgegården var bygget allerede i 1813, men det var først efter havnens indvielse i 1896, at udbygningen af Juelsminde tog fart. Det var fra starten fiskeriet der var dynamoen i byen, men efterhånden som fiskeriet blev mindre og mindre, tog lystbådene og turisterne over. Havnen er over flere gange blevet udvidet, og i dag er den blandt Danmarks 10 største havne, både målt på bådpladser samt gæstesejlere. Ikke mindre end godt 10000 lystbåde anløber hver sommer Juelsminde, og med 3-4 personer i hver båd, er de medvirkende til at understøtte de mange butikker i byen.
I mine 12 år som Havnefoged, lærte jeg hvor vigtig det var at forholdene var i orden.  JH&M har gennem de sidste år investeret rigtig mange penge i nye toiletter, grill pladser, internet, videoovervågning af bådene og andre serviceforanstaltninger, der samlet betyder at gæsterne føler sig velkommen.
Disse tiltag betød også, at JH&M i 2012, blev udnævnt til årets havn.
Det er denne erfaring, som jeg vil tage med mig til det kommunalpolitiske arbejde.
Til slut, og for at det hele ikke skal blive alt for kedeligt, kan jeg fortælle, at der blandt Venstres kandidater til kommunalvalget i Hedensted kommune er opstået en trend med at promovere sig med slogans eller rim. Det kan selvfølgelig være en god ide, hvis man ikke føler man står så stærkt rent politisk. Og for at være på den sikre side, lå jeg her til morgen og tænkte på et godt slogan. Og et af de første der faldt mig ind, lød sådan her: føler du tvivl i dit sind, angående Ole Vind, så stem på CC og få ham valgt ind.
Men så tog fornuften alligevel over, man kan jo ikke promovere sig på bekostning af en god venstremand. Jeg lå så og vred mig lidt og fandt så også frem til et nyt slogan. Måske ikke helt så mundret, men jeg vil alligevel gerne prøve det af på sådan en stor forsamling, for at se om det holder. Så derfor siger jeg først sloganet alene, og bagefter håber jeg så i vil gentage det med mig: giv din stemme til Carsten Clausen-så får du en god fornemmelse i mausen.
Ja, okay den skal måske nok lige finpudses lidt.
 
Med håbet om et godt kommunal valg, vil jeg ønske jer alle en fortsat god Grundlovsdag

Indvielse af signalmast

Tale Juelsminde den 03-06-2017

På vegne af Juelsminde Havnemuseum, vil jeg gerne byde jer alle velkommen til indvielse af Havnebyen Juelsmindes nye vartegn.
Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad 2017, og 6 landsbyer fik mulighed for at byde ind med et kulturprojekt som så kunne opnå et vist tilskud.
Juelsminde Visionsråd inviterede derefter til borgermøde, hvor de forskellige projekter blev præsenteret i september måned 2016, og Havnemuseets ide´med en signalmast ved indkørslen til Juelsminde fik flest stemmer.
Siden har vi så arbejdet på at skaffe yderligere midler fra private, virksomheder og fonde, og i slutningen af januar, var vi så langt, at vi satte Signalmasten i produktion hos Horsens Yachtværft.
Vi har hele vejen rundt, hvor vi har henvendt os mødt en fantastisk velvillighed. Det vil jeg gerne sige mange tak for.
Signalmasten skal signalere, at man kommer til Havnebyen Juelsminde. Byen er uhjælpeligt forbundet med færgefart, fiskeri og nu lystsejlads. Allerede i 1500 tallet var der færgeforbindelse til Bogense. Færgeforbindelsen mellem Fyn og Jylland var grobund for stor samhandel mellem de 2 landsdele.
Fregatten Jylland har også været med til at sætte Juelsminde på landkortet. Takket være Godsejer Schou på Palsgaard lykkedes det at redde fregatten fra ophugning. Fregatten lå opankret i Sandbjerg Vig fra 1913 til 1925 og blev et slags vartegn og godt trækplaster for Juelsminde. Den spæde start på turismens indtog i Juelsminde.
Det var en yndet fornøjelse at tage toget fra Horsens til Juelsminde, og så blive sejlet ud til Fregatten for at besigtige det prægtige fartøj.
Juelsminde Havn blev indviet i 1896, og det var fra starten fiskeriet der var med til at præge og udvikle byen.
Sidenhen tog lystbådene over og i dag råder Juelsminde Havn & Marina over 4 havnebassiner med tilsammen 500 bådpladser.  Hvert år anløbes havnen af mere end 10000 lystbåde, og med 3 – 4 personer i hvert skib, er de med til at danne grundlaget for byens mange butikker.
Historisk set må vi heller ikke glemme den glorværdige periode med færgeoverfarten Juelsminde – Kalundborg.
Hvem husker ikke Julle, Kalle, Lasse og Mille.
Det er denne historie og kulturarv vi gerne vil markere med Signalmasten. Samtidig skal masten, udover den normale flagning med Dannebrog, også være med til at orientere om de kulturelle tilbud byen hen over året byder på. Det kan markeres ved bannere på Signalmasten. Andre byer har elektroniske infotavler og lignende digitale løsninger, men vi vil gerne fastholde byens historiske tilknytning til havn og det maritime, og dermed brande byen som ”Havnebyen Juelsminde”.
 
Jeg vil nu bede den sidste erhvervsfisker i Juelsminde, Ernst Madsen om at hejse Dannebrog og dermed foretage den officielle indvielse af Signalmasten.
Stor tak til Ernst, der på denne måde er med til at bevare historien om Havnebyen Juelsminde.
 
Her til sidst vil jeg endnu engang takke de mange sponsorer og frivillige for det store arbejde der har gjort dette muligt.  
I tilfældig rækkefølge, vil jeg gerne nævne navnene på vore sponsorer: Kulturby Aarhus 2017, Det fælles landdistriksråd, Milton Huse, ØSG, Deltafix, Palsgaard, Stubkjær invest, Juelsminde Vand, Juelsminde Borgerforening, Den Jyske Sparekasse, Sejlklubbens Venner, Juelsminde Havn & Marina, Juelsminde Turistforening, Insero, Ginneruparkitekterne, Landinspektørfirmaet Land og Plan, Klakring El, Entreprenør Frandsen og  CK Deep Drawing.
Lad os give dem en hånd.
Men festlighederne er jo ikke ovre endnu.  Som sædvanlig er Pinselørdag også dagen, hvor Havnemuseet slår dørene op til en ny sæson. Dette er den 5 sæson og i år er museet udvidet til det dobbelte.
Desuden vil et oplagt røgelaug med musik af vor lokale husorkester Havnesjakket invitere til nogle hyggelige timer på Røgepladsen. Grillen og røgeovnen er varmet op, og øllerne og hvidvinen er lagt på køl. - Og til vore sponsorer, vil jeg sige: På gensyn i Galleri Havnesmeden, hvor Havnemuseet er vært med en lille forfriskning.
Tusind tak alle sammen og rigtig god Pinse.