Nyheder

17. maj 2018

VenstreNyt September 2017

Det nye Venstrenyt er udkommet.

Tryk på forsiden for at se PDF

Af: Jeppe Mouritsen, Pebringsvej 5, 8700 Horsens
Landmand og medlem af Hedensted Byråd, V

Lad mig bare erkende det med samme - jeg har aldrig været nogen stor fan af Danmarks Naturfredningsforening, men skulle der have været en lille grad af sympati for foreningen, er den dog på det seneste forsvundet helt.

For nylig havde DR Nyhederne fået øjnene op for Struers borgmester, Mads Jakobsens, frustration over de såkaldte eksperts vurdering af, hvilke kommuner i landet der har mest værdifuld natur. Præsident for DN, Ella Bisschop-Larsen, stod skævt grinende og prøvede forgæves at forsvare, at rapporten konkluderede at Høje Taastrup Kommune ligger i top med mest værdifuld natur, medens Struer Kommune med meget landbrug og kyststrækning har mindst! Struers borgmester var, lige som jeg, tydelig rystet over præsidentens holdning!

Dette viser med stor tydelighed seriøsiteten, eller den manglende seriøsitet i denne forening, der helt omkostningsfrit kan sige hvad den vil, med den åbenlyse dagsorden at være imod landbruget. I deres iver for at skade landbruget, glemmer de blot hvor vigtig netop landbrugserhvervet er, for de tyndt befolkede landdistrikter.

Når jeg færdes på mine marker i naturen og pløjer, harver og sår, leger harer, agerhøns og fasaner overalt på markerne. De har åbenbart forvildet sig ud fra naturen, og må nu nøjes med landskabet. For det er jo det, det handler om - definitionen på natur og landskab!

Hvis en landmand pløjer 40 cm for tæt på et § 3 område er DN der med bål og brand, men hvor er de i hele debatten om togbroen over Vejle Fjord? Man har i bogstaveligste forstand, ikke hørt et kvæk fra DN, på trods af at værdifuld fredet natur bliver ødelagt af enorme bygningsværker og højhastighedstog. Måske fordi DN's støtter og medlemmer for størstedelens vedkommende, stemmer på de partier der går ind for togfonden's muligheder for at spare hele 8 min! Dobbeltmoral, tja, jeg spørger bare!

Samtidig kan man opleve, at DN gør indsigelse imod fjernelsen og oprydningen af det nedbrændte Frakkegrav Badehotel ved Stouby, for at der i stedet kan opføres velbeliggende boliger! En brandtomt, får med DN's hjælp og accept, stadig lov at skæmme den flotte natur nord for Vejle Fjord!

Jeg tror vi alle på det seneste har oplevet, at ikke alle præsidenter taler med gennemtænkthed og fornuft, og jeg håber virkelig at DN's medlemmer kraftigt overvejer hvad deres medlemskontingent anvendes til!